1. leht 1-st

Liiklus trahvi aegumine

Postitatud: 11 Apr 2019, 15:35
Tervist.
Sooviksin teada milla liiklus trahv aegub kas kohtuotsuse kuupäevast pärast 4 aasta möödumist või siis kohtutäiturile täitmisavalduse esitamis ajast.

Re: Liiklus trahvi aegumine

Postitatud: 18 Apr 2019, 08:22
Tere

Karistusseadustiku § 82 lg 1 p 3 kohaselt Otsust ei asuta täitma, kui otsuse jõustumisest on möödunud üks aasta väärteo kohta tehtud otsuse jõustumisest. See tähendab, kui aasta jooksul peale otsuse jõustumist ei ole seda täitma asutud, saab tugineda aegumisele.
Samas § 82 lg 4 kohaselt Täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise või aresti kandmise ajaks. Seega, kui otsus on aasta jooksul peale jõustumist pööratud sundtäitmisele kohtutäituri kaudu, ent nelja aasta jooksul arvates asjas tehtud lahendi jõustumisest ei ole seda täita suudetud, saab tugineda aegumisele. Seda juhul kui ei ole esinenud aegumise katkemise või peatumise aluseid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist