sissetuleku arestimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 11 Mär 2019, 09:29

sissetuleku arestimine

11 Mär 2019, 09:38

Tere
Selline olukord : minu töötasu on 485.- eurot.
Sellest kanti minu pangaarvele 284.76 ja kohtutäiturile 182.78
Samas täitur andis novembris teada et võib arestida kuni 20%sissetulekust. Ja edastas mule tabeli, mille järgi minu töötasust maha võetakse. (Kuni 276.25 - 20%, seda ületabast osast 2/3
Ükskõik kuidas ma arvutan. ikka oleks pidanud vähem täiturile tasuma.
Teine mure:
Tööl raamatupidamises on järjekord üks, pangakontol teine. Nüüd kui ühele täiturile makstakse palgast mingi summa, ülejäänud kantakse mulle arvele. Aga kuna pangas järjekord teine, see täitur ei saa midagi, tema võib panna mulle vaba kasutamise 0.-
Ja nii tekib olukord, kus ühele makstakse töötasust ja teisele pangast kõik ja mina ei saa kasutada ühtki senti.
Saatsin kohtutäiturile (kellele makstakse töölt)kirja, ootan vastust. Aga ikka tahaks teada, mida ja kuidas edasi.

Postitusi: 1809
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: sissetuleku arestimine

18 Mär 2019, 19:33

Tere,

Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulek, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata lapse elatisnõude täitmisele.
Seega, kui tegemist ei ole lapse elatisnõude täitmisega, tuleb Teie töötasust 485 eurot, maha arvata elatusmiinimum 215,44 eurot. See peab Teile igal juhul kätte jääma. Ülejäänud summast 485-215,44=269,56, saab arestida 20%. Seega saab Teilt maksimaalselt kinni pidada 53,912 eurot. Kui kohtutäitur on nõudnud suurema summa kinni pidamist, on tal ehk ebaõiged andmed Tie sissetuleku suuruse kohta. Igal juhul tuleb talle vastav avaldus esitada. Samuti tuleb avaldus esitada kohtutäiturile, kes on arestinud pangakonto, näidates ära millised sissetulekud panka laekuvad ja millises suuruses. Kui muutuvad tingimused, millest lähtudes on arvestatud sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata, muudab kohtutäitur arestimisakti võlgniku või sissenõudja avalduse alusel. Isaseisvalt kohtutäitur akti muuta ei saa, kuna tal puuduvad vastavad andmed.
Kui palju Teie sissetulekutest arestimisele kuulub, saate kontrollida kalkulaatoriga, mis asub http://kuchmei.tartutaitur.ee/index.php ... tag=scheme sisestades vaid oma netosissetuleku suuruse ja vajutades seejärel nuppu "arvuta"

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta