Kohtutäituri nõue peale täiteasja lõpetamist.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 17 Sept 2013, 10:00

Kohtutäituri nõue peale täiteasja lõpetamist.

03 Juul 2018, 06:01

Tere,

Minu vastu sai algatatud kohtuotsusega täiteasi. Võlgnevus sai tasutud otse sissenõudjale kohuotsuse raames. Peale otsuse täitmist andis sissenõudja sama täiteasja, mis oli juba täies mahus tasutud, edasi kohtutäiturile. Kohtutäituriga sai suheldud ning võlgnevust täitmisele ta enam ei pööra. Sellegi poolest nõuab kohtutäitur minu käest täituri tasu, täitemenetluse alustamise tasu ning täitekulusid. Kohtutäitur on arestinud ka pangakonto millelt on võetud varasid eelmainitud tasude katteks. Lähtudes KTS § 41, punk 1, peaks antud olukorras menetluskulud kandma sissenõudja kuna temal ei ole seadusliku alust sundnõude sisseandmiseks.

Kas mul on õigus keelduda täituri menetluskulude tasumisest ning nõuda tagasi ka juba konfiskeeritud varad? Kui jah, ning täitur on toiminud seadustevastaselt, siis kas on õigus nõuda ka kompensatsiooni lisaks arestitud varade tagastamisele.

Parimate soovidega

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtutäituri nõue peale täiteasja lõpetamist.

10 Juul 2018, 13:08

Tere

Täitemenetluse seadustiku § 48 lg 1 p 2 kohaselt lõpetab kohtutäitur täitemenetluse kirjaliku dokumendi esitamisel, kui sellest nähtub, et sissenõudja nõue on rahuldatud. Ka viitate õigesti KTS § 41 lg 1 esimesele lausele, mille kohaselt kui täitemenetluse käigus selgub, et võlgnik on nõude sissenõudja ees nõuetekohaselt täitnud enne sissenõudja poolt avalduse esitamist kohtutäiturile, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu. Kohtutäituri seadus § 32 lg 5 kohaselt kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on kohtutäituril õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga. Seega kohtutäituri põhitasu muutub sissenõutavaks võrdeliselt (proportsionaalselt) rahuldatud sissenõudja nõude osaga.
Haldusjärelvalvet kohtutäiturite tegevuse üle, sealhulgas kohtutäituri tasu ettemaksu ja täitekulu, sealhulgas tasu võtmise seaduslikkuse üle teostavad Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite Koda ning Justiitsministeerium (KTS § 55 lg 1 p 2). Seega, kui kohtutäitur ei loobu Teilt täitekulude sissenõudmisest võite pöörduda oma probleemiga nimetatud järelvalve teostajate poole.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta