arestimis akt

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Mai 2016, 14:24

arestimis akt

14 Juun 2018, 16:48

tere! kas kohtutäituril on õigus saata sotsiaalametile 50% arestimis akt et siis invaliitsus pensionist kannaks pensioniamet poole pensionist otse kohtu täiturile.kui see on nii siis mis tähtsust omavad elatus miinimum ja 1/3 alaealise lapse pealt?

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: arestimis akt

20 Juun 2018, 19:22

Tere,

Täitementluse seadustikus on märgitud, et sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet on muuhulgas riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses. Seaduses on sätestatud, et arestida saab kuni 50 % pensionist. Siiski tuleb seejuures vaadata ka Täitemenetluse seadustiku § 132, millega on kehtestatud sissetuleku osa, millele sissenõuet pöörata ei saa. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurus, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi.Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Sel juhul arvutatakse nimetatud 20 protsenti võlgniku sissetulekust, millest on maha arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ja Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum.Selleks tuleb täiturile esitada avaldus arvelduskonto kasutamiseks seaduses sätestatud ulatuses. Kohtutäitur ei saa iseenesest teada kas pension on Teie ainuke sissetulek ja kas Teil on ülalpeetavaid. Kui võlgniku kontole ei laeku sissetulekut või ta pole esitanud eelmainitud avaldust, arestitakse kõik tema kontod täies ulatuses.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta