Võlanõude aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 25 Apr 2018, 16:55

Võlanõude aegumine

25 Apr 2018, 16:59

Tere! Mul on küsimus võlanõude aegumise kohta. Minu vastu on menetluses olev kohtuotsus või määrus tsiviilasjas. Lahendi tegemise kuupäev on 15.02.2010. Kuna selline nõue aegub ja kelle poole peaks seejärel pöörduma, et asja lõpetada. Tänan!

Postitusi: 1652
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Võlanõude aegumine

30 Apr 2018, 16:45

Tere,

Ajal, mil tehti nimetatud kohtuotsus, oli nõude aegumise tähtaeg 30 aastat, Praegu kehtiva õiguse kohaselt reguleerib jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude täitmise aegumist TsÜS § 157. TsÜS § 157 lg 1 sätestab, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat. TsÜS § 157 lg-s 1 sisalduv 10-aastane täitmise aegumise tähtaeg kehtib alates võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse jõustumisest 05.04.2011. TsÜS § 157 lg 1 (selle alates 05.04.2011 kehtivas sõnastuses) rakendamine edasiulatuvalt ning selle suhte varasemalt tekkinud aegumata nõuetega on määratud kindlaks võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 9 lg-s 4. Nimetatud sätte alates 05.04.2011 kehtiva sõnastuse kohaselt:
a) kohaldatakse TsÜS § 157 lõikes 1 aegumise kohta sätestatut, s.o 10-aastast aegumistähtaega ka enne 01.03.2011 tekkinud aegumata nõuetele, kuid
b) juhul kui enne 01.03.2011 kehtinud TsÜS § 157 lg 1 kohane, s.o 30-aastane aegumistähtaeg lõpeks varem kui eelmises punktis nimetatud tähtaeg, s.o 05.04.2021, siis kohaldatakse aegumisele enne 01.03.2011 kehtinud TsÜS § 157 lõiget 1.

Eeltoodust tulenevalt ei aegu Teie küsimuses viidatud 15.02.2010 tsiviilasjas tehtud kohtulahendist tulenev nõue enne 05.04.2021.
Seejärel tuleb nõude aegumisele tuginedes pöörduda kohtusse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta