Kohtutäituri tegevusetus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 27
Liitunud: 28 Jaan 2011, 11:57

Kohtutäituri tegevusetus

19 Apr 2018, 11:46

Tere!

Esitasin suvel kohtutäiturile taotluse , et ta edastaks lapse isa suhtes arestimisakti Töötukassasse töövõimetoetuse arestimiseks.
Kohtutäitur alles peale teist taotlust rahuldas mu soovi.
Võlgnikust lapse isal on alates oktoober 2017 osaline töövõime ja õigus saada töövõimetoetust.
Praegu on juba aprill, kuid Töötukassa ei ole siiani töövõimetoetust kohtutäiturile üle kandnud. Tean seda, kuna kohtutäitur edastas mulle väljavõtte laekumistest ja elatise tasumisest sissenõudjale.
Olen juba kaks korda pöördunud kohtutäituri poole palvega teha järelepäring Töötukassasse, miks ei ole võlgniku töövõimetoetust arestitud. Esimesest korrast on möödas juba poolteist kuud. Vastust ei ole ma siiani saanud.
Mida ma sissenõudja seadusliku esindajana teha saan, et Töötukassa arestiks akti alusel võlgniku toetuse ja kannaks selle kohtutäiturile? Või peangi lootma jääma ja lõpmatuseni ootama, millal kohtutäitur midagi selles asjas ette võtab?
Võlgnikul on väga suur võlg ja muude sissetulekute/varade arvelt ta seda tasuda ei suuda.

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtutäituri tegevusetus

26 Apr 2018, 21:01

Tere,

Teie küsimusest selgub, et sundtäitmisel on elatisvõlg alaealisele lapsele. Lisaks sissetulekute arestimisele annab Täitemenetluse seadustik võimaluse elatisvõlgniku mõjutamiseks õiguste ja lubade kehtivuse peatamise näol. Nii on võimalik peatada:
1) jahipidamisõigus;
2) mootorsõiduki juhtimisõigus;
3) relvaluba ja relvasoetamisluba;
4) väikelaeva ja jeti juhtimisõigus;
5) kalastuskaart.
Kui lapse elatise võlgnik ei ole täitemenetluse ajal kahe kuu jooksul korrapäraselt elatist maksnud ja kohtutäituril ei ole õnnestunud seda sisse nõuda võlgniku vara arvelt, hoiatab kohtutäitur võlgnikku sissenõudja nõusolekul, et võlgniku loetletud õigused ja lubade kehtivus peatatakse ning nende andmine keelatakse, kui ta ei täida 30 päeva jooksul hoiatuse kättetoimetamisest arvates vähemalt ühte järgmist tingimust:
1) tasub vähemalt ühe kuu elatise;
2) sõlmib elatise tasumiseks sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe ja tasub esimese osamakse;
3) põhjendab, miks hoiatuses märgitud õiguse ja loa piiramine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata jätmiseks oli mõjuv põhjus või kui õiguse piiramine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut.

Kui elatisvõlglaselt ei ole võimalik elatist saada või kui elatise summa jääb alla 100 euro kuus, on võimalik saada Sotsiaalkindlustusametist elatisabi. Selleks tuleb kohtutäiturile esitada taotluse elatisabi saamiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta