1. leht 1-st

pensioni arestimine

Postitatud: 13 Veebr 2018, 08:33
Saan töövõimetuspensioni 200 eurot kuus, muid sissetulekuid pole. Minu ülalpidamisel on 1 alaealine laps. Kohtutäitur on arestinud 20% (2x10%) pensionist. Kas see on seaduspärane ja kas elatusmiinimum lapse ja minu kohta ei tule arvesse?

Re: pensioni arestimine

Postitatud: 20 Veebr 2018, 21:06
Tere,

Riiklikule pensionile on võimalik sissenõuet pöörata seaduses sätestatud ulatuses. Küll aga tuleb arvesse võtta millisele osale sissetulekust sissenõuet pöörata ei saa.Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata on sätestatud Täitemenetluse seadustiku § 132. Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. 2018 a on alampalk 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot. igaülalpeetava kohta suureneb mittearestitav summa ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Kui aga sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri.Sarnaselt mittearestitavale sissetulekule võib arestida kuni 20 % eelnimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2018. aastal on toimetulekupiir perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus, igale alaealisele liikmele 168 eurot kuus ja perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele 112 eurot kuus.
Kui kohtutäitur ei ole Teie ülalpeetavat sissetuleku arestimisel arvesse võtnud, võib olla võimalik et ta ei tea tema olemasolust. Sel juhul tuleb kohtutäiturile sellest kirjalikult teada anda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist