Täitemennetlused eraisiku pankrotimenetluse raugemisel

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 5
Liitunud: 25 Okt 2015, 15:27

Täitemennetlused eraisiku pankrotimenetluse raugemisel

31 Jaan 2018, 10:04

Mul on järgmine küsimus : Kui algatan eraisiku pankroti menetluse ja mul puudub igasugune vara, aga on käimas rohkem kui üks täitemenetlus (tsiviilkohtu menetluses välja mõistetud nõuete sissenõudmiseks) ja eraisiku pankroti menetlus lõpetatakse raugemise tõttu määrusega (kuna võlgnikul puudus igasugune vara)

Kas siis lõpetatakse ka täitemenetluste menetlemine ? ja mis saab teistes nõuetest ?
Täpsemalt kuidas mõjutab eraisiku pankroti raugemine sissenõutavaid võlgu ja käimas olevaid täitemenetlusi ?

Postitusi: 1652
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Täitemennetlused eraisiku pankrotimenetluse raugemisel

07 Veebr 2018, 22:18

Tere,

Kui füüsilise isiku pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõttu ja füüsiline isik on esitanud võlgniku kohustustest vabastamise avalduse otsustab kohus võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise. Võlgniku kohustustest vabastamise menetlus viiakse läbi Pankrotiseaduse 11.peatükis sätestatud alustel. Võlgnikule määratakse usaldusisik, kelleks võib kohtu nõusolekul olla ka võlgnik ise, menetluse kestel on võlgnik kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima, menetluse ajal töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu loovutatakse usaldusisikule, kes peab nimetatud tulust võlgnikule igapäevaste vältimatute kulutuste tarbeks üle andma 25% kui kohus ei ole määranud teisiti.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise, tehes selle kohta määruse.Kui võlgnik vabastatakse oma pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõpevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende pankrotivõlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta