Elatusmiinimumi seadmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 24 Jaan 2018, 13:53

Elatusmiinimumi seadmine

24 Jaan 2018, 14:38

Kas kohtutäitur peab uue seaduse järgi arvestama arestivaba miinimumi seadmisel ka ülalpeetavate olemasolu .
Täpsemalt öeldes kui võlgnikul on üks ülalpeetav ja pension 342 eurot ,kas siis on nii, et TMS § 132 lg 1² alusel seatud aresti puhul ei arvestata ülalpeetavaid. Ehk siis toimetulekupiir 140 eur+168 eur ülalpeetav, kokku 308 eurot ,ei lähe miinimumina arvesse 20 %nõude suuruse puhul vaid nõue realiseeritakse ikkagi arvestades alampalga määra.
Küsimus veel selle kohta , kui on mitu erinevat täiturit kas siis kummalgi on õigus arestida 20 % suurune osa võlgniku kontol olevast summast kuni 140 erose toimetulekupiirini või piirdub see ainult 20% kontol olevast summast olenevalt nõude esitamise ajastusest.

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elatusmiinimumi seadmine

30 Jaan 2018, 22:25

Tere,

Sissetulekud, millele ei saa pöörata nõuet, on loetletud Täitementluse seadustiku § 131. Nendest sissetulekutest ja sissetulekute suurusest tuleb kindlasti kohtutäiturit teavitada. Siiski on võimalik pöörata sissenõue ka mõnedele sättes loetletud sissetulekutest kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane ja sissenõudja on esitanud vastava avalduse. Sellisel juhul kuulab kohtutäitur enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.
Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata on sätestatud Täitemenetluse seadustiku § 132. Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. 2018 a on alampalk 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot. igaülalpeetava kohta suureneb mittearestitav summa ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Seega võetakse arvesse ka ülalpeetavate olemasolu. Sarnaselt mittearestitavale sissetulekule võib arestida kuni 20 % eelnimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2018. aastal on toimetulekupiir perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus, igale alaealisele liikmele 168 eurot kuus ja perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele 112 eurot kuus. Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust.
Seaduse mõtte kohaselt peab seaduses sätestatud sissetuleku osa jääma isiku igapäevavajaduste rahuldamiseks. Seega ei saa seda osa arestida ka juhul kui täitmisel on mitu nõuet.

Lugupidamisega

Tiina Mölder

Vasta