mittearestitav summa

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Jaan 2018, 14:59

mittearestitav summa

17 Jaan 2018, 15:30

Tere,

Kas täitur tohib täiendavalt arestida 20% inimese KOGU netosissetulekust või üksnes täiendavalt 20% alampalgast?

TMS § 132 punkt (1) räägib alampalgast ja selle alampunkt( muudatus, mis hakkas kehtima 09.jaan.2018) annab võimaluse sellest(ehk siis alampalgast?) täiendavalt 20% arestida.

Ja kas alampalgast täiendavalt 20% arestimisel tuleb täituril arvestuse tegemisel jätta arvesse võtmata toimetulekusumma suuruses 140 eurot? Ehk siis 500-140=360eur ja arestida saab täiendavalt siis sellest 360-st eurost 20% ehk 72 eurot?
Või ta võib arestida 500-st 20%?

Mu netosissetulek on 1000 eurot kuus ja mul on 3 alalealist ülalpeetavat. Hetkel tahab täitur arestida 20% KOGU netosissetulekust.

Minu arvutuskäik ütleb, et 3 ülalpeetava kohta peab jääma 500 eurot, minule jäävast miinimumpalgast on 140 eurot toimetulekusumma ehk mittearestitav, seega 500-140=360 360-20%=288 eurot 288+140=428 eurot peaks mulle minu alampalgast kätte jääma. Pluss 500 ülalpeetavatele, kokku seega 928 eurot kuus?

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: mittearestitav summa

23 Jaan 2018, 09:20

Tere,

Sissetulekud, millele ei saa pöörata nõuet, on loetletud Täitementluse seadustiku § 131. Nendest sissetulekutest ja sissetulekute suurusest tuleb kindlasti kohtutäiturit teavitada. Siiski on võimalik pöörata sissenõue ka mõnedele sättes loetletud sissetulekutest kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane ja sissenõudja on esitanud vastava avalduse. Sellisel juhul kuulab kohtutäitur enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.
Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata on sätestatud Täitemenetluse seadustiku § 132. Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. 2018 a on alampalk 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot. igaülalpeetava kohta suureneb mittearestitav summa ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Sarnaselt mittearestitavale sissetulekule võib arestida kuni 20 % eelnimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2018. aastal on toimetulekupiir perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus, igale alaealisele liikmele 168 eurot kuus ja perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele 112 eurot kuus. Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta