Uus seadus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 07 Jaan 2018, 21:28

Uus seadus

07 Jaan 2018, 21:40

Minul on küsimus uue seaduse kohta (kehtib 09,01,2018), mille alusel saab kohtutäitur kinni pidada alla 500 eurosest sissetulekust. Olen raske puudega vanaduspensionär. Kui palju tohib nüüd minu pensionist kinni pidada? (Pension jääb alla 400 euro). Kui peetakse mingi summa kinni, kas siis aegumistähtaeg lükkub edasi?

Postitusi: 1652
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Uus seadus

10 Jaan 2018, 18:29

Tere,

09 jaanuaril 2018 jõustusTäitemenetluse seadustiku (TSM) muudatus, mille § 132 lg 12 sätestab, et kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Sissetulekut ei arestita ka juhul, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.
Teisisõnu tähendab see, et kui isiku sissetulek on 400 eurot, siis saab sellest kinni pidada kuni 20%, s.o maksimaalselt 80 eurot ja seda üksnes olukorras kus võlgnikul ei ole muud vara, mille arvelt sissenõuet rahuldada.
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 158 kohaselt aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. Nõude tunnustamine võib seisneda õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos. Seega, kui tasute võlgnevusest osa, aegumine katkeb ja hakkab kulgema uuesti.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta