Kohtutäituri tasu.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 15
Liitunud: 02 Mär 2015, 15:25

Kohtutäituri tasu.

07 Dets 2017, 12:58

Tere.

Sain kohtutäiturilt alloleva kirja:
Manusena on kaasas 31.08.2016 a koostatud kohtutäituri tasu väljamõistmise otsus.
Ja selle otsuse alusel on Teilt välja mõistetud KTS § 35 lõige 2 punkt 8 alusel kohtutäituri põhitasu - nõude summalt 25 501–38 400 eurot on kohtutäituri põhitasu 9% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 3355 eurot.
Summalt 28 000 € on kohtutäituri põhitasu 2520 €.
KTS § 32 lõige 3 kohaselt lisandub kohtutäituri tasule käibemaks, seega 2520 € + 20 % = 3024 €.
Lisaks on eelpooleva otsuse alusel Teilt välja mõistetud täitemenetluse alustamise tasu 15.97 + 20 % = 19.16 €. Mis kõik kokku teebki 3043.16 €.

Kuna viiviste arvelt on suurenenud nõue sissenõudja kasuks, suureneb selle võrra ka kohtutäituri tasu.
Kohtutäituri tasu arvutamisel jääb KTS § 35 lõige 2 punkt 8 samaks - nõude summalt 25 501–38 400 eurot on kohtutäituri põhitasu 9% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 3355 eurot.
Summalt 30 980.33 € on kohtutäituri põhitasu 2788.23 € + 20 % = 3345.88 € + täitemenetluse alustamise tasu 19.16 €. Seega kohtutäituri tasu kokku on 3365.04 €.
Käesoleval hetkel kohtutäituri tasu väljamõistmise otsust kohtutäitur koostada ei saa kuna täitemenetlus on peatatud.

Kuid minu arvates on õige tasu suuruseks: Täitmisteates on nõue koos tasuga 31043.16 eur. Nõude aluseks on notariaalne lepe ja nõude suuruseks täitmisteates on 28 000 eurot, Seega KTS § 35 lõige 2 punkt 8 järgi on täituri põhitasu suuruseks ilma käibemaksuta 3024 eurot.
Intresside osa kohta ei ole täitmisteates ja kohtutäituri osas midagi mainitud, samuti puudub sissenõudja avalduses sellele viide, nõutakse ainult 28 000 eur mis on not leppes. Not leppes on lihtsalt märgitud, et viivist võib küsida kui pole õigeks ajaks ära tasutud.
Minu arvates kohtutäitur ei saa viiviste pealt tasu nõuda sest aluseks on täitedokument koos täitmistasu otsusega, viivised saan otse sissenõudjale kanda, sissenõudja pole esitanud ka avaldust kohtutäiturile viiviste sissenõudmiseks.
Kas mul on õigus ?

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtutäituri tasu.

11 Dets 2017, 15:19

Tere,

Täitemenetluse seadustiku § 23 lg 1 kohaselt viib kohtutäitur täitemenetluse läbi sissenõudja avalduse (edaspidi täitmisavaldus) ja täitedokumendi alusel. Sama paragrahvi lg 4 ülamärkega 5 kohaselt Kui täitedokument sisaldab nõudeid, mis muutuvad sissenõutavaks tulevikus, märgib sissenõudja, kas ta soovib nende nõuete täitmist samas täitemenetluses. Kui sissenõudja on andnud täitmisele tulevikus sissenõutavaks muutuvad nõuded, kohustub ta viivitamata teavitama kohtutäiturit, kui võlgnik täidab need nõuded otse sissenõudjale. Sama õigusakti 5. jaost tuleneb, et täitetoimingu edasilükkamine, täitemenetluse peatamine ja lõpetamine nagu ka täitemenetluse alustamine saab toimuda sissenõudja avalduse alusel või kohtuotsuse alusel või juhul kui on tõendatud nõude täitmine otse sissenõudjale (tõendada saab ka sissenõudja seda kinnitades).
Kui sissenõudja on esitanud täitmisavalduse, viiakse täitemenetlus läb ja sissenõudja nõue rahuldatakse koos viiviste ja muude kõrvalnõuetega, mille suurus nähtub täitedokumendist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta