Kohtutäitur / kiri postkasti ja maksegraafik.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Kohtutäitur / kiri postkasti ja maksegraafik.

22 Sept 2017, 19:56

Kohtutäitur on mulle pannud kirja postkasti ja kätte sain alles 22.09 .
Kas siis peaks 30 päeva algama 22.09 või siis nende seletuste järgi ?

Kohtutäituri kiri minu päringule:

Kohtutäituri poolt on edastaud Teile täitmisteade postkasti postitamisega. Esimene täitmisteate üleandmise katse 05.09.2017 kell 8.49 (kedagi kodus ei olenud),teine täitmisteate üleandmise katse 14.09.2017 (helistatud võlgnikule kell 17.40, dokumentide kättetoimetamise koha osas), postitatud postkasti 14.09.2017 kell 18.44

TMS § 10 ja TsMS § 326 sätestab, et (1) Kui menetlusdokumenti ei ole võimalik kätte toimetada, kuna seda ei saa üle anda saaja või tema esindaja elu- või äriruumis, loetakse dokument kättetoimetatuks dokumendi panemisega elu- või äriruumi juurde kuuluvasse postkasti või muusse sellesarnasesse kohta, mida saaja või tema esindaja kasutab posti kättesaamiseks ja mis harilikult tagab saadetise säilimise. Käesoleva seadustiku § 322 lõikes 2 nimetatud isikule võib menetlusdokumendi sel viisil kätte toimetada üksnes juhul, kui kättetoimetamine ei ole võimalik saajale või tema esindajale isiklikult.
(2) Kättetoimetamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud viisil on lubatud üksnes juhul, kui menetlusdokumenti on proovitud isikule isiklikult üle anda vähemalt kahel korral oluliselt erinevatel kellaaegadel vähemalt kolmepäevase vahega ja menetlusdokumenti ei ole võimalik kätte anda elu- või äriruumis viibivale muule isikule käesoleva seaduse § 322 lõike 1 või § 323 kohaselt.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul märgitakse kättetoimetatava saadetise ümbrikule kättetoimetamise kuupäev.

Eeltoodust tulenevalt loetakse täitmisteade võlgnikule kättetoimetatuks 14.09.2017 kell 18.44.2 küsimus:


Kuna mu majanduslik seisund ei ole hetkel väga kiita ning saatsin neile ka 3 kuu väljavõtte,et maksegraafikut saada.
Pakkusin neile välja varjandi,et 25-30 eurot kuus suudan maksta hetkel rohkem ei suuda. ja palusin graafiku ajal viiviste mitte juurde jooksmist

Nemad aga vastasid mulle:

Arvestades sissetulekute suurus ei ole võimalik kontol nähtuvate väljamaksete kohaselt maksegraafiku täitmine seega puudub ka mõte graafiku sõlmimiseks. Lisaks ühes kuus alla 100 euro me ei nõustu tasumisega.


Nemad alla 100 euro ei nõustu tingimustega, kas see on seadusega lubatud ?
Kuidas saab võlgnik üldse graafikuid teha kui ei võimalda 100 eurot kuus maksta ?

Postitusi: 17
Liitunud: 29 Aug 2017, 13:32

Re: Kohtutäitur / kiri postkasti ja maksegraafik.

03 Okt 2017, 11:09

Tere,

Vastavalt TsMS § 326 kohaselt, kui menetlusdokumenti ei ole võimalik kätte toimetada, kuna seda ei saa üle anda saaja või tema esindaja elu- või äriruumis, loetakse dokument kättetoimetatuks dokumendi panemisega elu- või äriruumi juurde kuuluvasse postkasti või muusse sellesarnasesse kohta, mida saaja või tema esindaja kasutab posti kättesaamiseks ja mis harilikult tagab saadetise säilimise. Käesoleva seadustiku § 322 lõikes 2 nimetatud isikule võib menetlusdokumendi sel viisil kätte toimetada üksnes juhul, kui kättetoimetamine ei ole võimalik saajale või tema esindajale isiklikult.

Kui kohtutäituri poolt olid juba kaks korda tehtud katsed täitmisteate üleandmiseks ning Teie ega keegi Teie lähedastest pole dokumendi vastu võtnud, tekkiski kohtutäituril õigus dokumendi kätte toimetada postkasti. Seega dokumendi vastuvõtmise päevaks tuleb lugeda 14.09.2017.

Maksegraafiku sõlmimiseks peaksite aga jõudma kokkuleppele sissenõudjaga, kuna kohtutäitur sissenõudja nõusolekuta maksegraafikut sõlmida ei tohi. Kui olete sissenõudjaga maksegraafiku sõlminud, esitage see kohtutäiturile ning kohtutäitur lähtub sellest edasisel võla sissenõudmisel. Kui sissenõudja nõusolekut ei anna, jätkatakse täitemenetlust tavapärasel viisil.

Lugupidamisega,
Jurist
Anna Tšilingarjan

Vasta