1. leht 1-st

kohtutäitur ja ülalpeetav

Postitatud: 14 Veebr 2017, 13:22
Tere,
Minu võlgnevuse tõttu aastast 2008 on mul kohtutäituri poolt arestitud pangakonto ja töötasu. Alates 2015 aastast on mul ülalpeetav ema,kes on insuldi tagajärjel voodihaige ja vajab ööpäevaringset hooldusteenust hooldusasutuses. Kulude katteks läheb 100% tema pension, ülejäänud osa pean Perekonnaseaduse alusel mina tasuma (selgitused KOV-st). Pöördusin kohtutäituri poole taotlusega, vabastada aresti alt täiendav osa sissetulekust ülalpeetava ülalpidamiseks, kuna minu maksekohustused seoses hooldekoduga ületavad enamasti netosissetulekut. Vastuseks sain, et täitemenetluses on ülalpeetav ainult alaealine laps ja ei ole võimalik vabastada täiendavat osa ema ülalpidamiseks. Seadusest ei leia ma ühtegi viidet, et ülalpeetav on ainult alaealine laps ja millest ma siis ema üleval pean, kuna Seadus seda kohustab ja riigipoolne finantseerimine on ainult erivajadustega hooldatavatel.
Tänan Teid !

Re: kohtutäitur ja ülalpeetav

Postitatud: 22 Veebr 2017, 01:20
Ühest küljest on Teil loomulikult õigus – Eestis on perekondlik ülalpidamiskohustus, perekonnaseaduse § 97 p-st 3 tuleneb alaneja või üleneja sugulase (kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama) õigus saada ülalpidamist ja ka täitemenetluse seadustiku § 132 lg 3 ei piira ülalpeetavate ringi alaealiste lastega. Teisest küljest on kohtutäiturile teadolevate andmete põhjal võimalik arvestada ülalpeetavatena ainult perekonnaseaduse § 97 p-st 1 tulenevalt võlgniku alaealisi lapsi, kuna muudel alustel ülalpidamiskohustuse olemasolu ja ulatus on tinglikud. Näiteks haridust omandav kuni 21-aastane laps on õigustatud ülalpidamist, kuid selleks, et kohtutäituril oleks võimalik arvestada temaga, kui võlgniku ülalpeetavaga, lasub võlgnikul endal tõendamise kohustus, et laps täisealisena ka õpib.

Sama põhimõtte kohaselt tuleb võlgnikul endal kohtutäiturit teavitada, kui ta on ülal pidama kohustatud oma vanemat. Kui alaealise lapse puhul on seadus üheselt selge ülalpidamiskohustuse kestuse ja ulatuse osas, siis muudel alustel ülalpidamist saama õigustatud isikute puhul see nii ühene ei ole. Esiteks sõltub ülalpidamise ulatus (nii ajaline kui ka rahaline) selleks õigustatud isiku vajadusest, varalisest seisust, ülalpidamisnõude piiramist tingivate asjaolude esinemisest/või mitteesinemisest, samuti ka kohustatud isiku enda varalist seisundit, teiste ülalpeetavate olemasolu jne, samuti ka kohustuse täitjate ringi suurust (nt lapsi, kes peavad vanemat ülal pidama, on enam kui üks).

Juhul, kui Teil puudub kehtiv kohtulahend ülalpidamiskohustuse väljamõistmise osas, millel kajastuks selle ulatus ja määr, siis tuleks Teil esitada kohtutäiturile vastavad dokumendid, mis tõendavad, et Teil lasub ülalpidamiskohustust.


Vastas Oksana Kutšmei.