Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 14 Nov 2016, 16:34
Asukoht: Tallinn, Eesti
Kontakt:

Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga

02 Jaan 2017, 09:46

Tere!

Kas sissenõudja on kohustatud tegema võlgnikuga tema avalduse alusel maksekokkuleppe (maksegraafiku)?
Kui võlgnik avaldab soovi oma võlaga tegeleda, siis kas sissenõudja võib sellest keelduda ja maksekokkulepet mitte sõlmida, kui täitemenetlus on juba alanud?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga

08 Jaan 2017, 22:21

Kahjuks jääb Teie küsimusest ebaselgeks mis tähendab Teie silmis maksekokkuleppe (maksegraafik).

Sissenõudja ei pea andma võlgnikule nõusoleku selleks et võlgnik hakkaks täitma täitedokumendist tuleneva kohustuse. Täitemenetluses võlgnikule kättetoimetatud täitmisteates on toodud välja kõik vajalikud andmed (summa, makserekvisiidid jne) maksete teostamiseks. Juhul kui võlgnik ei saa korraga kogu nõuet ära tasuda, siis keegi (ei täitur ega sissenõudja) ei keela võlgnikul teha jõukohaseid osamakseid. Samas täitemenetlus muidugi jätkub tavapärases korras ning kohtutäitur arestib võlgniku sissetulekuid ja/või pöörab sissenõuet võlgniku vallas- ja kinnisasjadele.

Juhul, kui Te soovite aga kokkulepet, mille raames jäävad Teie kontod, töötasu või muu vara arestimata, siis selline kokkulepe on võimalik vaid sissenõudja nõusolekul. Mõistagi ei pea sissenõudja olema nõus Teie vara arestimata jätmise ja/või arestist vabastamisega. Sissenõudja võib tulla võlgnikule vastu, kuid ei pea seda tegema. Sissenõudja vastutuleku loomulikuks eelduseks on see, et nõude rahuldamise tõenäosus võlgniku vara arestimata jätmise ja/või arestist vabastamisega ei kahane.


Vastas Oksana Kutšmei.

Postitusi: 8
Liitunud: 14 Nov 2016, 16:34
Asukoht: Tallinn, Eesti
Kontakt:

Re: Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga

13 Jaan 2017, 14:24

Tere!

Tänan, et vastasite.
Kas see tähendab, et kohtutäituril ei ole õigus ise graafikut sõlmida vaid selleks peab tal olema tingimata sissenõudja nõusolek?
Kui võlanõustaja juures sai käidud, siis viimane väitis, et kohtutäitur ei pea lähtuma tingimata sissenõudja otsusest, vaid võib võlgnikuga ka ise jõukohase maksegraafiku sõlmida, kui ta peab selleks vajadust. Samas oleks loogiline vastus see, et kõik käib läbi sissenõudja, kuid siis tahaks ka vastavat seadust, mis seda nii seletab lahti või siis selgitab, et kohtutäituril on ka ise olemas mingisugused õigused otsuseid vastu võtta maksegraafiku sõlmimise osas.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga

15 Jaan 2017, 20:26

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 45 kohaselt võib võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda.
Seega on seaduses selgesõnaliselt sätestatud, et täitmise pikendamine või ajatamine on kohtu (mitte kohtutäituri) pädevuses.
Kohtutäitur on aga TMS §-st 8 tulenevalt kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks.

Seega seaduse järgi on kohtutäituril aktiivse tegutsemise kohustus ning juhul, kui võlgnik peab leidma, et täitemenetluse jätkamine on tema suhtes ebaõiglane, tuleb tal pöörduda täitemenetluse ajatamiseks kohtu poole (TMS § 45 alusel).

Samale tulemusele on võimalik jõuda ka siis kui sissenõudja annab täimise ajatamiseks nõusoleku.

Ilma kohtu määruse või sissenõudja nõusolekuta peab kohtutäitur viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks. Seega ei ole kohtutäitruril õigus iseseisvalt ajatamist (ajatamise tingimusi) otsustada.


Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta