Kohtutäituri tasu otsus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 6
Liitunud: 30 Dets 2016, 14:30

Kohtutäituri tasu otsus

30 Dets 2016, 14:44

Tere.
Aastal 2009 andsin sisse maksekäsu kiirmenetluse elatisnõudes. Otsus jõustus ja järgmiseks sammuks oli kohtutäituri poole pöördumine. Aastal 2010 pöördusin kohtutäitur Kristiina Feinmani poole emaili teel. Saatsin emailiga talle kõik vajalikud dokumendid menetluse alustamiseks. Kuna ka minu järgnevatele emailidele sealt vastust ei tulnud, otsustasin pöörduda teise kohtutäituri, Marek Laanemetsa poole ning seekord läksin kohale isiklikult ja täitsin kõik paberid kirjalikult. Seda siis aastal 2012 Sekretär/asjaajaja vaatas paberid üle, sisestas andmed arvutisse ja kinnitas mulle, et ühtegi takistust ei ole ja asi võetakse menetlusse. Esimesed rahad laekusid mulle 2013 aasta detsembris. Viimane kord laekusid rahad Marek Laanemetsa kaudu MAi 2014. Korduvalt saatsin neile ka kirju, kus palusin ülevaadet mis rahad ja kust laekusid, kas võlgnikuga on saadud ühendust jne. Sellele kõigele järgnes vaikus kuni aastani 2015 (aprill). Mulle laekusid esimesed rahad Kristiina Feinmani büroost. Tekkinud olukorras kirjutasin kiiresti Kristiina Feinmani büroosse ja pärisin, et kas kõik on ikka korrektne ja selgitasin, et mul ka eelnevalt kohtutäitur olnud. Nemad väitsid, et kõik on korrektne ja et edaspidi laekuvad rahad nende käest. Sel hetkel ei osanud ma tõesti midagi muud karta ja asi jäi taaskord suiku. Kuid minu ehmatuseks helistati mulle 2016 Aprill, so. aasta pärast kristiina feinmani büroo esimest laekumist, MArek Laanemetsa büroost ja teatati, et mina olen kuritahtlikult kasutanud kahte kohtutäiturit ja neil on nüüd õigus nõuda minult sisse summasid menetluskulude jne eest. Vaidlustasin asja ja saatsin neile ka vastava ekirja, et tahtlikult ma kahte kohtutäiturit ei soovinud ning tõestasin ka ära, et vastavad kirjad ja päringud olen ma mõlemale osapoolele omal ajal saatnud. Lisaks palusin ka selgitust, et miks siis ei ole kaks kohtutäiurit omavahel suutnud suhelda ja info on tänu sellele seisma jäänud. Jurist kes mind toona aitas teadis ka öelda, et üks kohtutäitur peaks nägema, kui võlgnikul juba on elatisvõlgnevusega seotud menetlus algatatud. Taaskord ei saanud ma Marek Laanemetsa käest ühtegi vastust. Kuniks nüüd, aasta viimasel päeval, 8 kuud pärast viimast kirjavahetust saadeti mulle kiri, kus paluti kiiresti tasuda võlgnevus mis on tekkinud kohtutäituri tasu otsusest, mis antud kirja manuses mulle kaasa saadeti.
Mida peaksin tegema? Kas sellised ajaintervallid ja nõudmised on põhjendatud? Kuidas saaksin asja vaidlustada ja kas mul üldse tasub seda teha?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kohtutäituri tasu otsus

08 Jaan 2017, 22:19

Täitemenetluse seadustiku (TMS) §-st 8 tulenevalt on kohtutäitur kohustatud koguma täitemenetluseks vajalikku teavet ning selgitama täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi.
Seega juhul, kui menetluse hiljem algatanud kohtutäitur (Marek Laanemets) peaks asuma nüüd seisukohale, et võlgniku suhtes samas nõudes teise täitemenetluse alustamine ei olnud lubatud, oli tema kohustuseks seda sissenõudjale õigeaegselt selgitada. Kõik algatavad täitemenetlused kuuluvad registreerimisele täitemenetluse registrist, mille abil on kohtutäituril vajadusel võimalik kontrollida kas sama täitedokumendi ja võlgniku suhtes on täitemenetlus alustatud või mitte.

Samas ei ole ühes nõudes mitme täitemenetluse alustamine seadusega keelatud. Siinjuures peab siiski arvestama, et võlgniku käest mitmekordset täitmist nõuda ei saa, ehk sissenõudjal on õigus raha saada vaid üks kord täitedokumendist tulenevas ulatuses. Seega mitme agalagatud täitemenetluse korral on võimalik olukord, kus sissenõudja on kogu raha saanud ning peab seetõttu esitama kohtutäiturile avalduse täitemenetluse lõpetamiseks, kuigi kohtutäituri menetluses on nõue veel üleval. Sellisel juhul on võimalik, et kohtutäitur nõuab kohtutäituri seauduse (KTS) § 41 lg 2 alusel kohtutäituri tasu tasumist sissenõudjalt. KTS § 41 lg 2 järgi kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt.

Teie küsimuses toodud asjaoludest ei nähtu, et Te ise taotleks täitemenetluse lõpetamist. Seega jääb hetkel küsitavaks millisel seaduslikul alusel nõuab kohtutäitur Teie käest tasu tasumist.

KTS § 31 lg 1 järgi peab kohtutäitur tegema tasu sissenõudmiseks otsuse. KTS § 52 kohaselt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsuse võib kohustatud isik vaidlustada täitemenetluse seadustikus kohtutäituri otsuse vaidlustamiseks ettenähtud korras.
Seega Teie käest tasu sissenõudmiseks peab kohtutäitur tegema kohtutäituri tasu väljamõistmise otsuse. Teil tasub kindlasti nõuda kohtutäiturilt, et ta esitaks Teie suhtes tehtud tasu otsuse. Võimalusel tuleb lasta otsus üle vaadata mõnel pädeval juristil, kes saaks hinnata otsuses toodud kohtutäituri põhjendused ja anda nõu otsuse vaidlustamise perspektiivikuse osas.


Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta