BIC pank

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 09 Apr 2013, 10:54

BIC pank

09 Apr 2013, 11:10

Tere.
Mida ma pean tegema kui BIC pank andis mind võlasuhtes kohtutäiturile üle ilma kohtuotsuseta vaid väidab et tema võib otse, ilma kohtuta võla täituri kätte. Nimelt võtsin ma XX.XX.2008 aastal 10 000 krooni laenu. Ma suutsin seda maksta 3 kuud 300 krooni siis aga jätis mu lapse isa mulle alimendid maksmata ja ma ei olnud seda enam võimeline maksma. Nüüd aga on võlast saanud 3579 eurot ehk 56 000 krooni ja see on kohtutäituril nüüd ilma kohtuotsuseta menetluses. Aga mul on tunne et minule on tehtud liiga viiviste ja intresside suhtes. Ma olen nõus, et ma olen võlgu sinna põhiosa ja viiviseid maksimum 100% aga mitte 5 kortset summat. Mida ma peaksin edasi tegema ja kuskohast ja kuidas ma saaksin riigipoolse juristi kes mind aitaks selle teemaga.

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: BIC pank

12 Apr 2013, 08:52

Tere,

Kohtutäitur täidab täitedokumente (nende loetetu on toodud täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1; seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122012015). Näiteks: kui on kohtulahend; nõue on tagatud hüpoteegiga või on sõlmitud notariaalselt tõestatud kokkulepe, mille kohaselt on võlgnik pärast nõude sissenõutavaks muutumist andnud nõusoleku alluda kohesele sundtäitmisele.
Esmalt tuleks Teil uurida täitemenetluseks esitatud dokumente (mis on täitedokumendiks, infot saab kohtutäiturilt ja Teile saadetud täitmisteatelt).
Teatud tingimuste esinemisel saab pöörduda kohtu poole, et taotleda võlgnevuse tasumist ositi, viiviste/leppetrahvide vähendamist, aegumise kohaldamist, täitemenetluse peatamist jms. Kui tegemist on tagaseljaotsusega, siis olenevalt asjaoludest on võimalik esitada kaja.
Kuidas oleks parim viis Teie õigusi kaitsta, selgub siis, kui on olemas kogu info võlaga seonduva kohta ning ülevaade dokumentidest.
Õigusabi kohta vähekindlustatutele saab infot siit. http://www.juristaitab.ee/KKK/kohtusse- ... -isikutele.
NB! Oma õiguste kaitsel tuleb järgida erinevaid tähtaegu, seetõttu tuleks tegutsema asuda viivitamatult.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta