pärimistoimikuga tutvumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks on füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult sisenedes foorumisse id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse vastavale juristile Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Jaan 2023, 22:46

pärimistoimikuga tutvumine

23 Jaan 2023, 23:13

Pärimisregistrit ei nähtunud kehtivat testamenti ning teadaolevalt ei olnud ka kodust testamenti. Seadusjärgsete pärijatele üllatuseks selgus, et notar on välja andnud pärimistunnistuse välja selgitamata pärijate ringi, väites, et tehtud oli testament. Lahkunu õele, kes soovib asjaolusid teada saada, vastas notar: Toimikuga tutvumiseks Teil õigust ei ole, sama käib ka dokumentidega tutvumise kohta".
Kas tõesti ei ole võimalik teada saada, millise dokumendi alusel pärimistunnistus välja anti ehk siis, kas pärimistoimikuga on võimalik tutvuda?

Postitusi: 2795
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: pärimistoimikuga tutvumine

24 Jaan 2023, 17:29

Tere

Pärimisregistrit peab Notarite Koda ja register sisaldab andmeid testamentide, pärimislepingute, pärandvara hoiumeetmete, pärimismenetluste, pärimistunnistuste ja pärandvara ühisusest osa võõrandamise kohta.
Testamendi ja pärimislepingu kohta hoitakse registrisse kantud andmeid saladuses kuni pärandi avanemiseni. Pärast pärandaja surma muutuvad tema kohta pärimisregistrisse kantud andmed avalikuks. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast ühe abikaasa surma.
Pärimisregistrisse kantud andmetega on võimalik tutvuda notaribüroos või Notarite Koja portaalis (https://tara.ria.ee/auth/init?login_cha ... 6d5c73b1ad) ja selleks peab teadma pärandaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi. Notari poole pöördudes tuleb enne andmete väljastamist tasuda notari tasu.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 23 Jaan 2023, 22:46

Re: pärimistoimikuga tutvumine

24 Jaan 2023, 22:10

Küsimuse täpsustus: pärimistunnistuse saaja on teada, tegemist ei ole esimese ringi pärijatega, kuigi need on olemas. Järelikult on tegemist väidetava testamendiga, mis on aga miskipärast suur saladus. Registritest ei nähtu alusdokumenti, mille alusel on pärimistunnistus välja antud, mistõttu oleks huvi tutvuda pärimistoimikuga, mida notar keeldub tegemast. Millisel juhul on keeldumine seaduslik?

Postitusi: 2795
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: pärimistoimikuga tutvumine

25 Jaan 2023, 19:52

Tere

Pärimisseadus § 170 lg 3 alusel on viimse tahte (testamendi) alusel toimuva pärimise puhul isikul, kes oleks pärinud seadusjärgse pärimise korral, testamendiga ja pärimislepinguga tutvumise õigus. See õigus on nimetatud isikul ka pärast pärimistunnistuse tõestamist. Seega on seadusjärgsetel pärijatel õigus näha pärimise aluseks olnud testament. Nüüd on oluline, kas päringu notarile teinud isik oli seadusjärgne pärija. Esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad on pärandaja alanejad sugulased. Kui pärandajal lapse ei olnud, saavad pärida teise ringi pärijad, kelleks on pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulased (pärandaja õed-vennad).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta