1. leht 1-st

Kohtutäitur

Postitatud: 06 Juul 2021, 18:56
Tere, mul on kohtutäituri poolt arestitud pangakonto,töötasult kinni peetud kohtutäituri nõue ja Eesti töötukassa poolt sissetulekust. Nüüd soovisin teha kohtutäituriga maksegraafiku aga kohtutäitur ei vasta. Mida teha?Kust ma näen palju olen maksnud neile millest kinni peavad mul ja palju mul veel on seda vaja maksta,et enam kinnipidamisi poleks nii töötasult kui ka Eesti töötukassa poolt sissetulekust ja vabastaks arestitava pangakonto.
Tänan!

Re: Kohtutäitur

Postitatud: 07 Juul 2021, 11:22
Tere

Informatsiooni oma kohustuse suuruse, selle täitemenetluses täitmise ja jäägi kohta saate kohtutäiturilt. Menetlusosalisel on õigus tutvuda täitetoimikuga.
Maksegraafikut saab kohtutäitur sõlmida vaid sissenõudja nõusolekul. Nimetatud küsimuses puudub kohtutäituril otsustusõigus. Et aga olla kindel, et täitemenetluses peetakse kinni Teie sissetulekutest seadusega lubatud ulatuses, soovitan esitada kohtutäiturile teate oma sissetulekute kohta koos vastavate tõenditega. Kui kohtutäiturile pole esitatud sissetulekust teatamise vormi, kus on teada antud ja tõendatud sissetulekute laekumine arvelduskontole, siis võib kohtutäitur eeldada, et võlgnik saab sissetuleku sularahana ning vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel kuuluvad arestimisele kõik rahalised vahendid võlgniku pangakontodel.
Kui suure osa sissetulekust saab arestida, saate täiendavalt lugeda kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja veebilehel https://kpkoda.ee/kohtutaiturid/tootasu ... ise-skeem/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist