1. leht 1-st

Kuludokumendid

Postitatud: 21 Jaan 2019, 16:25
Mida täpsemalt tähendavad Kohtutäituri täitmisteates ära toodud Täitemenetluse osapoolte õigused ja kohustused :
Võlgnikul on õigus nõuda kuludokumente ( millise kulu täpsemalt,kohtutäituri või sissenõudja) ?

Re: Kuludokumendid

Postitatud: 28 Jaan 2019, 21:50
Tere,

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 37 kohaselt on Täitekulud kohtutäituri tasu ning kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused, sealhulgas:
1) isiku- ja varaandmete kindlakstegemiseks tehtud päringute tasud ja lõivud;
2) täitemenetlusega seotud dokumentide edastamise kulud;
3) arestitud vara veo, ladustamise ja valve kulud ning muud vara hoidmisega seotud kulud;
4) ruumide või muude esemete avamise, sulgemise, teisaldamise, lammutamise ja koristamise kulud;
5) täitetoimingutega seotud sõidu- ja majutuskulud;
6) võlgniku sundtoomise kulud;
7) enampakkumise korraldamise kulud, sealhulgas ostuhinna tasumisega kaasnevad kulud.Vajalikeks kulutusteks ei loeta täitemenetluse alustamisel või menetluse käigus tekkinud õiguslike küsimuste lahendamiseks kohtutäituri või sissenõudja poolt kasutatud õigusabi kulusid. Samuti ei loeta vajalikeks kulutusteks kohtutäituri büroo majandamise kulusid.
Sama § 39 kohaselt peab võlgniku või sissenõudja nõudel kohtutäitur esitama täitekulude kohta dokumentaalseid tõendeid. Võib eeldada, et neist dokumentidest jutt käibki. Siiski tasub dokumendist vaadata millisele TMS sättele viidatakse ja seadusest konkreetse sätte sisu välja otsida.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist