1. leht 1-st

Kohtutäitur

Postitatud: 26 Nov 2018, 22:32
Tere. mul on selline küsimus, et mul on üks maksmata tasu PPA-le ja PPA andis kohtutäiturile mu võlgnevuse aga ma sooviks selle summa ikkagi tasuda aga maksegraafiku alusel. Kohtutäituri abi ütles, et kuna nõudja on riigiasutus siis ma peaksin pöörduma kohtusse.

Nüüd ongi küsimus, et mis valdkonna alla see avaldus peab minema, kas Maksekäsu kiirmenetlust, Tsiviilasja või Haldusasja?
Ja sealt edasi tulevad veel valikud, et mis sealt edasi peaks valima?

Re: Kohtutäitur

Postitatud: 27 Nov 2018, 05:43
Tere,

Täitemenetluse seadustiku § 11 kohaselt on maakohtute pädevuses muuhulgas kohtutäituri otsuse peale esitatud kaebuse läbivaatamine ja täitemenetlusega seotud hagide lahendamine. Nimetatud asjad alluvad erandlikult maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub või peaks toimuma. Kohus võib võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda. Tegemist on tsiviilasjas esitatud avaldusega.
Kui vajate abi avalduse korrektsel vormistamisel, soovitan pöörduda individuaalseleõigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist