Tere!

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 27 Aug 2018, 17:04

Tere!

27 Aug 2018, 17:11

Tere!
Mul on selline mure, et avastasin ammu, et mul on maksehäiretes võlg üleval. Kuupäeva on kirjas 07.03.2008. Lindorff Eesti AS ostis selle võla ära 21.07.2011. Algne võlg oli u 70 eurot ning kui Lindorff selle üle võttis on nüüd võlg u 2400.-
Küsisin, et kas oleks võimalik tasuda algne võlg, siis nad keeldusid. Ja kohe kindlasti pole mul sellist summat võtta, et ära maksta peaaegu 2400.-
Soovin uurida, kuidas ma edasi peaksin tegutsema. Kas võlg on aegunud?

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tere!

29 Aug 2018, 18:33

Tere,

Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Aegumine ei tähenda iseenesest kohustuse lõppemist, vaid annab isikule õiguse keelduda täitmisest.Tehingust tuleneva nõude (nt laenuleping) aegumistähtaeg on kolm aastat (kümme aastat, kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult). Aegumistähtaeg algab üldjuhul ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist (st sissenõutavaks muutumisest). (TsÜS § 146 lg 1.)
Aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega, aga ka kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. Nõude tunnustamine võib seisneda näiteks õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos.
Aegumine peatub hagi (ka avalduse esitamine maksekäsu kiirmenetluses) esitamisega nõude rahuldamiseks või tunnustamiseks.

Eeltoodust tulenevalt võib Teie kirjeldatud asjaoludel nõue tõepoolest aegunud olla (aegumistähtaeg 3 aastat) kui ei esine seda edasilükkavaid seadusest tulenevaid ja eelnimetatud asjaolusid. Siiski tuleb Teil aegumise vastuväide esitada. Iseenesest nõuet aegunuks ei loeta.
Inkassoettevõttega suhtlemiseks soovitan vajadusel pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta