1. leht 1-st

Kohtukulud

Postitatud: 14 Apr 2018, 19:02
Kas kohtukulud ka aeguvad? Kui aeguvad, siis millise ajaga?

Re: Kohtukulud

Postitatud: 18 Apr 2018, 07:13
Tere,

Kohtukulud aeguvad sarnaselt kohtuotsuse aegumisega. Täitemenetluse seadustik § § 210 kohaselt kohtuotsuse või -määrusega kohaldatud kriminaalmenetluse kulude ja kriminaalasjas muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete täitmisele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 204 lõikes 2, § 205 lõikes 1 ning §-des 207 ja 208 sätestatut.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist