Võlanõue välismaiselt inkassofirmalt

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 29 Mär 2014, 20:14

Võlanõue välismaiselt inkassofirmalt

29 Mär 2014, 21:26

Tere!
Oleme renoveerinud endise meessõbraga minule kuuluvat maja Eestis. Nüüd suhete halvenedes nõuab teine pool minult välja tema poolt majja investeeritud summasid, mis on tehtud vabatahtlikkuse alusel. Tänaseks olen saanud tema, kui eraisiku poolt tehtud arve läbi Soomes tegutseva inkassofirma Gxxx OY. Nõude selgituseks on maja, väidetavalt olen saamas selliseid arveid nüüd jätkuvalt, lõpliku summa osas puudub ülevaade.
Kas olen kohustatud selliseid arveid maksma,mille kohta puudub dokumentatsioon ning makseajaks 14 päeva? Väidetavalt on järgmised arved tulemas tuhandetes eurodes ning nende tasumine ei ole nii lühikese ajaga võimalik.
Kas inimesel, kes on vabatahtlikult investeerinud teise inimese varasse, on õigus hiljem oma vara tagasi nõuda? Me ei ole elukaaslased ning tegemist on Soome Vabariigi kodanikuga. Kuidas edasi toimetada ning kelle poole pöörduda?
Tänud

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: Võlanõue välismaiselt inkassofirmalt

02 Apr 2014, 18:29

Tere,

Esmalt tuleks välja selgitada, millisel alusel ja millistel tingimustel Teile kuuluva elamu renoveerimisse kõnealune isik panustas (kinge, laen, ühise eesmärgi saavutamine vms) ning kas Teie vastu esitatud nõudel on alust.

Näiteks võib viidata võlaõigusseaduse §-le 1042, mille kohaselt teise isiku esemele õigusliku aluseta kulutusi teinud isik võib nõuda teiselt isikult kulutuste hüvitamist ulatuses, milles isik, kelle esemele kulutusi tehti, on seeläbi rikastunud, võttes muu hulgas arvesse, kas need kulutused on sellele isikule kasulikud ning millised on olnud tema kavatsused eseme suhtes. Rikastumise ulatuse kindlakstegemisel võetakse aluseks aeg, mil isik, kelle esemele kulutusi tehti, saab oma eseme tagasi või saab muul viisil eseme väärtuse suurenemist kasutama hakata. Kulutuste tegijal ei ole eelnimetatud nõudeõigust, kui:
1) isik, kelle esemele kulutusi tehti, nõuab kulutusi teinud isikult kulutustega tehtud parenduste äravõtmist ja parenduste äravõtmine on parendusi rikkumata võimalik;
2) kulutusi teinud isik ei ole temast tulenevate asjaolude tõttu teisele isikule kulutuste tegemise kavatsusest õigeaegselt teatanud;
3) isik, kelle esemele kulutusi tehti, vaidles eelnevalt kulutuste tegemisele vastu;
4) kulutuste tegemine esemele oli seadusest või lepingust tulenevalt keelatud.

Vastuse andmiseks tuleks välja selgitada kõik tähtsust omavad asjaolud ning tutvuda ka esitatud nõuetega, mistõttu oleks soovituslik enne tasuma asumist või sellest keeldumist pöörduda isiklikule õigusnõustamisele olukorra õiguslikuks analüüsimiseks. Kokkuleppe puudumisel lahendab vaidluse kohus.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta