1. leht 1-st

Inkasso võlanõude aegumine

Postitatud: 19 Sept 2013, 14:49
Maksehäiretest näen, et 06.10.2007 kuupäevast on inkasso nõue. Mulle pole ühtegi nõude esitamist tulnud selle 5 aasta ja 11 kuuga.

Millised sammud oleks mulle, kui võlgnikule, kasulikud?
Millal aeguvad sellised nõuded - nõue on sms laenust.?

Re: Inkasso võlanõude aegumine

Postitatud: 26 Sept 2013, 15:51
Tere,

Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul.
Pärast nõude aegumist võib võlgnik (kohustatud isik) keelduda oma kohustuse täitmisest.

Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat (kümme aastat, kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult).
Aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. Nõude tunnustamine võib seisneda õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos.

Aegumine peatub ajaks, mil kohustatud isikul on kokkuleppel õigustatud isikuga ajutiselt õigus keelduda kohustuse täitmisest, eelkõige, kui talle on antud täiendav tähtaeg täitmiseks.

NB! Kohtumenetluse korral peab võlgnik esitama aegumise kohaldamiseks taotluse (kohus või muu vaidlust lahendav organ võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel.).

Aegumise regulatsioon tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seaduset (vt lisaks alates §142).

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo