Võlanõue aegumine 3 või 10 aastaga?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 23 Juun 2013, 19:56

Võlanõue aegumine 3 või 10 aastaga?

23 Juun 2013, 20:28

Tere,

Meil on selline juhtum, et 2008. aastal kanti Maksehäireregistrisse kiirlaenu võlg. Kuna need aastad oli rasked ja võlgasid oli mitmes firmast muutus asi hoomamatuks(kadus järg kellele võlgu ollakse ja kellega on võlgnevus klaaritud). 2013 selgus aga, et meil on maksevõlgnevus. Selle aja jooksul ei olnud see firma kordagi meile maksevõlgnevusest teada andnud. Firma, kes maksehäire registrisse on kandnud, enam vist selle asjaga ei tegele ja on võla üle andnud teisele firmale. Sisuliselt just kui oleks võlg aegunud, kuid firma, kes selle võlgnevusega tegeleb viitab alusetule rikastumisele ja 10-le aastale aegumisele. Mida teha? Kuna me ei tahaks, et oleksime võlgnikud, siis sisuliselt oleme nõus tasuma selle summa, mille me laenasime. Võlgnevusega tegeleja nõuab muidugi topelt summa sellest.

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: Võlanõue aegumine 3 või 10 aastaga?

01 Juul 2013, 14:16

Tere,

Aegumisega seonduvat reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seadus, alates § 142 (seadustik kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012). Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Seega, nõue ei kao nö iseenesest, kui kohustatud isik võib teatud aja möödumisel ning teatud tingimuste korral keelduda kohustuse täitmisest.
Asjaolusid täpsemalt teadmata ning dokumente nägemata, tuleb märkida, et aegumistähtaeg võib teatud tingimustel ka katkeda, alata uuesti, peatuda (nt nõude tunnustamise korral – nõude tunnustamine võib seisneda ka õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises).
Ilmselt on siiski tegemist lepingulise nõudega. Viidatud alusetu rikastumise kohta: alusetust rikastumisest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat ajast, mil õigustatud isik teada sai või pidi teada saama, et tal on alusetust rikastumisest tulenev nõue. Õiguse rikkumise korral algab rikkumise teel saadu väärtuse hüvitamisele suunatud alusetu rikastumise nõude aegumistähtaeg ajast, mil õigustatud isik rikkumisest ja kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama.
Soovituslik oleks pöörduda esmalt isiklikule õigusnõustamisele koos dokumentidega, et tagada küsija õiguste parim kaitse.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta