Inkassonõudest vabanemine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 11
Liitunud: 25 Apr 2013, 11:43

Inkassonõudest vabanemine

25 Apr 2013, 11:52

Tere,
Selline mure, et millal aegub inkassonõue kui pole võimalik ühtegi makset teha?
Kas kuidagi on võimalik inkassonõuedest vabaneda?

Nõuded on esitatud aastal 2008-2009.

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: Inkassonõudest vabanemine

02 Mai 2013, 17:11

Tere,

Aegumist reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seaduse 10. ptk (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012).

Küsija ei selgita, mis on inkassonõude siskuks/aluseks. Seega, üldise seaduseregulatsiooni poole pealt:

Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Seega, nõue ei kao aegumistähtaja möödumisel, kuid kohustatud isik võib keelduda kohustuse täitmisest.
Aegumistähtaeg algab nõude sissenõutavaks muutumisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist.
Kui nõue esitatakse kohtusse, siis kohus võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel. See tähendab, et võlgnikul tuleb esitada kohtule taotlus aegumise kohaldamiseks.

Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.
Korduvate kohustuste täitmise nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus, on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks.
Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.

NB! Aegumine võib teatud juhtudel katkeda ja peatuda, mistõttu ei pruugi olla nõude aegumistähtaeg mööödunud, vt täpsemalt olenevalt asjaoludest tsiviilseadustiku üldosa seadus, alates § 158.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta