1. leht 1-st

Kahju hüvitamine, süüdlane ignoreerib.

Postitatud: 09 Okt 2012, 15:30
Minu 15a laps sai üliraskeid kehavigastusi olles laagris, mille korraldas üks eesti organisatsioon mitte nendele kuuluvas turismitalus. Minu palvel uurib kriminaalpolitsei asjaolusid, kuid otsust veel pole. Kuid tegemist oli ohtliku varustusega ja puuduliku järelvalvega.
Raviga seoses on tekkinud palju kulusid ja pidin loobuma töölkäimisest, et saaks lapse eest hoolitseda. Ravi on aga veel mitmeteks aastateks. Korraldaja organisatsioon ei vasta minu kirjadele kuid nad on teadlikud olukorrast. Mul oleks vaja abi kahjude välja nõudmisel süüdlaste käest. Kuidas käituda?

Re: Kahju hüvitamine, süüdlane ignoreerib.

Postitatud: 17 Okt 2012, 17:21
Tere,

Teadmata, millised nõuded/taotlused olete juba esitanud ja mis staadiumis menetlus on, saab vastata järgmist. Kriminaalmenetluse seadustiku § 38 lg 1 p 2 alusel kannatanul on õigus esitada uurimisasutuse või prokuratuuri kaudu tsiviilhagi hiljemalt KrMS § 225 lõikes 1 sätestatud tähtajaks (st kriminaaltoimiku tutvustamisest alates kümne päeva jooksul). Pärast tähtaja möödumist esitatud tsiviilhagi tagastab prokuratuur määrusega, selgitades kannatanule õigust esitada hagi tsiviilkohtumenetluse korras. Tsiviilkohtus tuleb arvestada oma nõude tõendamisega, nõude aegumisega jms.
Õigusabi vajaduse korral on võimalik taotleda riigi õigusabi korras advokaati. Täpsemalt tingimusi riigi õigusabi kohta saab lugeda siit: http://www.juristaitab.ee/KKK/kohtusse- ... -oigusabi/

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo