Kuidas panna väidetavate võlgnevuste avaldajad järgima seadu

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Apr 2012, 12:16

Kuidas panna väidetavate võlgnevuste avaldajad järgima seadu

10 Sept 2012, 15:18

Mul oleks selline küsimus: kuhu pöörduda, kui nii Krediidiinfo kui ka maksehäire ülespanija eiravad kirjalikke pöördumisi? On ju kehtestatud kord maksehäire vaidlustamiseks - esitada kirjalikult vaie, mis sisaldab esitaja andmed, millise kirje osas vaie esitatakse ja siis on maksehäire ülespanijal kohustus 14 päeva jooksul anda kirjalik vastus või vaieldav häire eemaldada. 2 kuud tagasi vaidlustasin 2 maksehäiret enda kohta, tean et kiri jõudis kohale ja saadeti ka edasi avaldajale kuna selle edastatud kirja koopia saadeti ka mulle meilile. Kohustusliku vastamistähtaja jooksul ei tulnud ühtegi vastust ja edasisi kirjalikke küsimusi asja kohta ignoreeritakse, ei vastata meilile ega ka kodulehel oleva tagasiside lingi kaudu saadetud küsimusele. Ühe maksehäire avaldaja on mulle tundmatu, mingi F AS kellega pole kunagi midagi pistmist olnud. Kui on ka tegemist mingi omandatud nõudega, siis 5 aasta jooksul (arvestades väidetavat võlgnevuse alguskuupäeva) pole keegi pöördunud ega kohustusest teada andnud. Kirjalikule vaidele ettenähtud ajal pole vastatud. Teine on Creditreformi üles pandud omandatud nõue KredEst-ilt, mille maksmisest ma keeldusin seni kuni pole olemas kehtivat kohtumäärust. Esialgne võlausaldaja keeldus minu maksest (kuigi pangakontolt ülekantud summa kattis põhisumma, kattis intressi ja isegi enamuse viivistest). KredEst aga saatis mulle raha kontole tagasi kommentaariga "ebapiisav makse" (mõnikümmend krooni jäi tõesti tookord puudu kogusummast) ja müüs nõude edasi inkassofirmale Creditreform, kes nüüd muidugi tahab mitmekordset summat. Kohtusse keeldub pöördumast kuna nõue on praeguseks hetkeks aegunud, maksehäire on nende leiutatud summaga üleval. Pool aastat tagasi saatsin pangakonto väljavõtted oma võlgnevuse tasumise ja võlausaldaja raha tagasi saatmise kohta (inkassofirma avaldas ise soovis kannetega tutvuda), vastuseks tuli et asja uuritakse ja siiamaani siis uuritakse:) Kirjalikele pöördumistele konkreetselt ei vastata. Ajaliselt on mõlemad nõuded aegunud, sellepärast vastaspool keeldub loomulikult kohtusse pöördumast.

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: Kuidas panna väidetavate võlgnevuste avaldajad järgima s

18 Sept 2012, 14:10

Tere,

Kui vaidlust muul moel lahendada ei ole võimalik, siis tsiviilvaidlusi lahendavad maakohtud. Selleks tuleb kohtusse pöörduda vastava nõudega (nt kohustuse puudumise tuvastamiseks, vt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 368 lg 1).

Tuleb märkida, et nõude olemasolu või selle puudumist ei mõjuta nõudja kohtusse mittepöördumine. Kuni nõuet ei ole vaidlustatud või selle väljamõistmiseks kohtusse pöördutud, on pooled erinevatel seisukohtadel (ühe arvates on nõue olemas, teise arvates mitte).

Aegumine ei lõpeta iseenesest nõuet, vaid pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Kohtumenetluses tuleb taotleda aegumise kohaldamist, kuna kohus võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel. Vt ka aegumise peatumine ja katkemine tsiviilseadustiku üldosa seaduse 10.ptk, https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012).

Kohtusse pöördumise perspektiivi väljaselgitamiseks tuleks koos dokumentidega pöörduda õigusnõustamisele.

Lugupidasmisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta