aegunud nõue ja maksehäireregister

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

aegunud nõue ja maksehäireregister

11 Jaan 2023, 21:46

Tere,

mitte tahtlikult tekkis mul võlg Big Bank ees, viimane makse neile selle nõudega seoses oli 2013 aastal (minu mäletamist mööda). Julianus Inkasso hakkas neid esindama 02.01.2018. Nüüd hiljuti tuli kiri Julianos Inkassolt, mille arvete alusel on kuupäevad 31.07.2011. Ja et 18.10.2023 seisuga olen neile endiselt võlgu nende arvates ja nõuavad maksmist !. Olen toetunud sellel, et nõue on aegunud, aga nad ei jäta mind rahule ning pommitavad oma kirjadega. KAS ON MUL ÕIGUS, ET NÕUE ON AEGUNUD , MIDA TEHA, ET NAD RAHULE JÄTAKSID (kui nõue on aegunud). Kasutasin ka HUGO roboti abi, ka see ei aidanud. Kuna ma nendega nõus ei ole, siis nad panid minu nõude ülesse TAUST.EE maksehäireregistriusse 25.06.2022. KAS SEE ON LUBATUD JA MIDA TEHA, KUI POLE LUBATUD, ET SEE KUSTUTADA ) olen nendele ise ka öelnud, et aegunud nõue.

Re: aegunud nõue ja maksehäireregister

12 Jaan 2023, 20:33

Tere

Võlga sisse nõudes peab võlausaldaja (inkassoettevõte) käituma heas usus ning kinni pidama isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest. Pärast nõude aegumist võib võlausaldaja (inkassoettevõte) küll kohustuse täitmist nõuda, kuid võlgnik ei pea aegunud nõudeid täitma ja õiguskord pakub talle kaitset ka meeldetuletustega survestamise eest. Võlgnik võib ka ise esitada kohtule hagi nõude aegumise tuvastamiseks, kui võlausaldaja (või inkassoettevõte) kohtusse ei pöördu ja jätkab aegunud nõude sissenõudmist. Nii saab võlgnik esitada hagi õigussuhte olemasolu või puudumise tuvastamiseks, nn tuvastushagi (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 368 lg 1).
Kui nõue on aegunud, siis sellise nõude alusel maksehäire avaldamine võib kahjustada ülemäära isiku õigusi või vabadusi. Riigikohus on selgitanud, et nõude aegumist on võimalik arvestada andmesubjekti õigustatud huvide kahjustamise kaalumisel ja mida pikema perioodi järel toimub isikuandmete töötlemine, sealhulgas edastamine, seda intensiivsemalt piirab see andmesubjekti põhiõigusi, eelkõige eraelu puutumatust, ning seda kaalukam peab olema andmete kolmandatele isikutele edastamise vajadus (Riigikohtu 12.12.2011 otsus haldusasjas nr 3-3-1-70-11, p-d 16 ja 22). Võite pöörduda järelevalveasutuse (Eestis Andmekaitse Inspektsiooni) või kohtu poole (üldmääruse art 77, IKS § 61), kui leiate, et Teie andmeid töödeldes on rikutud isikuandmete kaitse üldmäärust ja/või isikuandmete kaitse seadust.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: aegunud nõue ja maksehäireregister

14 Jaan 2023, 06:31

12 Jaan 2023, 20:33
Tere

Võlga sisse nõudes peab võlausaldaja (inkassoettevõte) käituma heas usus ning kinni pidama isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest. Pärast nõude aegumist võib võlausaldaja (inkassoettevõte) küll kohustuse täitmist nõuda, kuid võlgnik ei pea aegunud nõudeid täitma ja õiguskord pakub talle kaitset ka meeldetuletustega survestamise eest. Võlgnik võib ka ise esitada kohtule hagi nõude aegumise tuvastamiseks, kui võlausaldaja (või inkassoettevõte) kohtusse ei pöördu ja jätkab aegunud nõude sissenõudmist. Nii saab võlgnik esitada hagi õigussuhte olemasolu või puudumise tuvastamiseks, nn tuvastushagi (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 368 lg 1).
Kui nõue on aegunud, siis sellise nõude alusel maksehäire avaldamine võib kahjustada ülemäära isiku õigusi või vabadusi. Riigikohus on selgitanud, et nõude aegumist on võimalik arvestada andmesubjekti õigustatud huvide kahjustamise kaalumisel ja mida pikema perioodi järel toimub isikuandmete töötlemine, sealhulgas edastamine, seda intensiivsemalt piirab see andmesubjekti põhiõigusi, eelkõige eraelu puutumatust, ning seda kaalukam peab olema andmete kolmandatele isikutele edastamise vajadus (Riigikohtu 12.12.2011 otsus haldusasjas nr 3-3-1-70-11, p-d 16 ja 22). Võite pöörduda järelevalveasutuse (Eestis Andmekaitse Inspektsiooni) või kohtu poole (üldmääruse art 77, IKS § 61), kui leiate, et Teie andmeid töödeldes on rikutud isikuandmete kaitse üldmäärust ja/või isikuandmete kaitse seadust.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
Tere,

tänan vastuse eest. Kas minu oletus on õige, et võlg on aegunud. Inkasso väidab et ei ole, et see pole mingi liiklemistrahv, et see on pangalaen.

Tänan vastamast!

Re: aegunud nõue ja maksehäireregister

16 Jaan 2023, 18:17

Tere

Tehingust tuleneva nõude (nt laenuleping) aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaeg algab üldjuhul ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist (st sissenõutavaks muutumisest). TsÜS § 147 lg 1. Vaid juhul, kui nõude suhtes on sõlmitud notariaalne kokkulepe või seda on tunnustatud kohtulahendiga, on aegumistähtaeg 10 aastat sissenõutavaks muutumisest või kohtulahendi jõustumisest.
Teie küsimusest ei nähtu, et nõue tuleneks notariaalsest kokkuleppest või kohtulahendist ega ühtegi asjaolu, mis võiks olla aluseks aegumise peatumisele või katkemisele. Seega, esitatud andmete põhjal, olen asunud seisukohale, et nõue on aegunud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta