1. leht 1-st

KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud

Postitatud: 06 Veebr 2022, 15:42
KrtS §35 lõike (1) kohaselt korteriomandi kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise küsimuste üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel, kui korteriühistu põhikirjaga ei nähta ette rangemaid nõudeid. Sama paragrahvi lõike (2) Tavapärase valitsemisena käsitatakse eelkõige järgmisi tegevusi alajaotuse 2) kohaselt kuulub sinna alla ka korteriühistu kaudu tarbitavate teenuste jaoks lepingute sõlmimine.

Ühistu juhatus tõlgendab seadust selliselt: KrtS § 35 lg 2 p 2 sätestab, et häälteenamuse alusel otsustavad korteriomanikud korteriühistu kaudu tarbitavate TEENUSTE jaoks lepingute sõlmimise, mitte teenust osutava ETTEVÕTTE. Koristus TEENUSE kasutamise ja selle eest tasumise on korteriomanikud otsustanud pikka aega tagasi ning praegu kehtiva teenuse eest makstava tasu suuruse kinnitanud 2021. a majanduskavas, teenust osutavate ETTEVÕTETE vahetumisel uue lepingupartneri valik oli ja on ühistu juhatuse pädevuses.

Kas selline tõlgendus on asjakohane ja seda ka siis, kui teenuse osutaja vahetusega muutub lepingu sisu ning osutatavate teenuste maht ja maksumus?
Kas see saab olla juhatuse pädevus, kui üldkoosolek pole selle kohta teinud eraldi otsust?
Kas on asjakohane, kui üldkoosolek annab juhatusele üldvolituse kõikide lepingute muutmiseks ja uute sõlmimiseks?

Re: KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud

Postitatud: 07 Veebr 2022, 22:10
Tere

Lepingust tuleneb KÜ liikmetele rahalisi kohustusi, mida täidetakse majanduskava alusel. Majanduskava kinnitab aga üldkoosolek. Seega ei ole oluline mitte ainult lepingu sõlmimise fakti otsustamine üldkoosolekul vaid ka lepingu sisu ehk teenuse ja selle maksumuse üle otsustamine.
Kui juhatuse liige (või isik, kes on juhatuse liikmena registrisse kantud)99 on korteriühistu nimel sõlminud laenulepingu või teinud muu tehingu, milleks tal õigus puudus, siis selline tehing ei ole automaatselt tühine, vaid on tühistatav TsÜS § 131 lg 1 alusel
Kuna seaduses on sätestatud, et põhikirjaga võib ette näha vaid rangemaid nõudeid, ei saa ei põhikirjaga ega üldkoosoleku otsusega seaduses sätestatust leebemaid nõudeid kehtestada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud

Postitatud: 13 Mai 2022, 12:14
Kas ja kuidas on võimalik KÜ üldkoosolekult välja visata ebaadekvaatselt käitub ühistu liige?

Re: KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud

Postitatud: 13 Mai 2022, 23:28
Tere

Korra igal koosolekut peab tagama koosoleku juhataja. Liikme üldkoosolekult eemaldamisega tuleks olla ettevaatlik, kuna koosoleku otsuste kehtivuse tagamiseks peab jälgima ka kvoorumi nõuet. Pigem soovitan kaaluda mõnd muud kora tagamise viisi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud

Postitatud: 26 Mai 2022, 19:50
Tere!

Aga kui juba on toimunud ühistu liikme üldkoosolekult eemaldamine, kuna koosoleku juhatusele ei meeldinud ühistu liikme ettepanekud ja arvamused. Koosolekult eemaldamine toimus hääletamise teel lihthääleenamusega. Kas siin ei ole tegemist ühistu liikme õiguste piiramisega?
Tänan.

Re: KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud

Postitatud: 26 Mai 2022, 21:39
Tere

Kahtlemata on siinkohal tegemist korteriomaniku õiguste piiramisega. Kas sellisel piiramisel võiks olla ka alust, on foorumi keskkonnas keeruline välja selgitada. Soovitan Teil pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist