Kortermajas kodurahu rikkumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 17 Okt 2021, 11:37

Kortermajas kodurahu rikkumine

17 Okt 2021, 11:52

Tere,

Mul on küsimus kodurahu rikkumise kohta.
Nimelt elan vanemas paneelmajas .Hiljuti kolis alumiseks naabriks vanem paar, kellele meeldib kuulata TV-st oma lemmik saateid ja muusikat niimoodi et see kostub meile tuppa.
Olen korduvalt käinud ukse taga ,Aga vastuseks saan meesterahvalt , et tema kuulab seaduse kohaselt muusikat 65 detsibelliga ja kuna me elame vanas paneelmajas ; siis see võibki kostuda üles korterisse. Ning kui see mind häirib, peaksin tegema omas kodus uue ja parema remondi .Aga tema keeldub vaiksemaks panemast.
Mis on minu õigused antud murega??ja ma ei ole kusagilt leidnud infot selle kohta ,kus kohast tema võtab et võib kuulata muusikat 65detsibelliga.

ette tänades,

Postitusi: 2431
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kortermajas kodurahu rikkumine

18 Okt 2021, 22:33

Tere

Vastavalt korrakaitseseaduse § 57 lähtutakse häirivuse hindamisel keskmisest objektiivsest isikust ja eesmärgist, milleks nii avalikku kohta, kui ka mitte avalikku kohta tavapäraselt kasutatakse ning selle piirkonna tavadest. Seega ei ole korrakaitsenormide kohaldamine otseses seoses siseruumides mürale seatud normtasemetega.
Korrakaitseseaduse § 56 lõige 1 sätestab, et avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra. Korrakaitseseaduse § 56 lõige 2 laiendab teist isikut oluliselt häiriva müra tekitamise keeldu ka mujale kui avalikesse kohtadesse, seda eriti öörahu ajal, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevadele eelneval ööl kella 00.00-st kuni 07.00-ni. Korrakaitseseaduse § 57¹ kohaselt avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle teostavad riiklikku järelevalvet: politsei; valla- või linnavalitsus. Olmemüra häiringute osas puuduvad mõõtmismetoodika ja piirnormid.
Samas on vajalik mõista, et korterelamus elamine ongi seotud naabrite erinevate tegevuste talumisega, kui need tegevused ei ületa mõistlikkuse piire. Näiteks on võimalik, et keegi naabritest ei kuule hästi. See aga ei saa olla põhjuseks tal teleri vaatamine või raadio kuulamine ära keelata.
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 17 Okt 2021, 11:37

Re: Kortermajas kodurahu rikkumine

19 Okt 2021, 04:47

Tere taas,

Suur tänu vastamast.
Oleme ise kui ka korterühiatu esimees üritanud naabriga rahumeelselt suhelda.müra ei ole igapäevane .viimases vestluses naaber ütles et tema on melomaan ja soovib kodus tööd tehes nautida muusikat ning seadusega on ette kirjutatud et tema tohib muusikat kuulata tugevusega 65 dB.ja seda tehes kostub basskõlarist tulev heli meile nagu elaksime ööklubi peal.
Naaber keeldub kokku saamast ning asja arutamist.raiuses et tema seadust ei riku.

Postitusi: 2431
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kortermajas kodurahu rikkumine

19 Okt 2021, 22:34

Tere

Olmemüra lubatav tugevus ei ole ühegi seadusega reguleeritud, seega on naabri väide seaduse mitterikkumisest müra tugevuse osas asjakohane. Kui aga müra on siiski teiste korteriomanike jaoks ülemääraselt häiriv, rikub korteriomanik korteriomandi- ja korteriühistu seaduse § 31 sätestatud kohusust hoiduda oma korteriomandi eriomandit kasutades tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud. Seejuures on teistel korteriomanikel õigus nõuda, et tavakasutusest tulenevaid mõjusid ületavaid mõjusid põhjustavat tegevust, mis kahjustab teiste korteriomanike huve, ei toimuks. Teiste huve kahjustavale korteriomanikule võib sellise nõude esitada ka korteriühistu. Kui kokkulepet ei saavutata, saab olukorra lahendada vaid kohus keelates teiste korteriomanike huve kahjustava tegevuse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder

Vasta