KÜ arvete tasumisest keeldumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 14 Apr 2021, 09:43

KÜ arvete tasumisest keeldumine

14 Apr 2021, 10:01

Tere

Kas kortermaja ühes korteris keskkütte radiaatorite omaalgatuslik eemaldamine (puudub KÜ ja
kaasomanike nõusolek) annab õiguse küttearvete tasumisest keeldumiseks? Sellise tegevuse tulemusel
(korteril arved maksmata alates september 2020) on tekkinud KÜl võlgnevus teenusepakkuja ees ning
teistel kaasomanikel lasub kohustus puuduolev summa ise tasuda. Ühtsest küttesüsteemist välja
lõigatud korter oli talvel ka kütmata.

Alustaval KÜl ei ole veel vastu võetud majanduskava, arvete aluseks on tarbitud teenuse (vesi, gaas,
elekter) kogus. 4 korteriga KÜl puudub põhikiri ja küttearvete koostamisel võetakse arvesse korteri
köetava pinna ruutmeetrid. Kuidas/millele tuginedes peab KÜ korterite omanikele arveid esitama
olukorras, kui ei ole vastu võetud majanduskava, mille alusel perioodilisi ettemakseid teha, samal ajal
aga teenuseid tarbitakse ning arved vajavad tasumist?

Kas eelkirjeldatud korteriomaniku tegevus on seaduspärane? Millised on selle korteriomaniku
õigused ja kohustused KÜ ning kaasomanike ees? Kas KÜ hääletusele pandud otsustega mitte
nõustumine annab automaatselt õiguse arvete tasumisest keeldumiseks (n: keeldun tasumast
raaamatupidamise eest, kuna ei ole teenusega/teenusepakkujaga rahul)?
Kui arvete tasumisest keeldumine ei ole põhjendatud, siis kas/kuidas peab KÜ olukorda fikseerima
(otsus, memo vms), milliseid samme ette võtma?


Ette tänades,

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: KÜ arvete tasumisest keeldumine

22 Apr 2021, 18:55

Tere

Kui korteriühistul puudub põhikiri, tuleb lähtuda seaduses sätestatust. Seaduses on sätestataud, et korteriomanikud teevad majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Seega on õige võtta aluseks kaasomandi osa suurus.
Seadus lubab tõepoolest keelduda korteriomanikul kandmast kulusid, millega ta ei ole nõustunud, kui nende kandmise nõudmine temalt oleks vastuolus hea usu põhimõttega. Samas on küttesüsteem kaasomandi ese sõltumata sellest, et osa süsteemist asub korteriomandi eriomandi piires ehk korteris. Seega ei tohi seda muuta ega ammugi mitte eemaldada kõigi kaasomanike nõusolekuta ja vastava asjatundja hinnanguta. Kuna küttesüsteemi muudatused on tehtud teiste kaasomanike huve kahjustades, ei pruugi olla tegemist olukorraga, milles seadus keeldumist lubab.
Edasise kõiki asjaolusid arvestava nõustamise ja vajadusel dokumentatsiooni koostamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 14 Mär 2021, 19:52

Re: KÜ arvete tasumisest keeldumine

24 Apr 2021, 19:31

Lisaks kummalised asjaolud, mis muudavad kulude ruutmeetri alusel jagamise minu arvates ebakorrektseks.

1. Arendaja on muutnud mõned keldris asuvad ruumid eluruumideks ja üürib seda välja. Sinna on paigaldatud kaks ahju (info maja plaanidel või EHR'is puudub), viinud sinna ühendused gaasiküttesüsteemist, lisaks elektrisüsteemis isetehtud ümberehitused jne. Olen korduvalt avaldanud soovi, et tuleks selle ebaseadusliku korteri kasutus lõpetada või vähemalt ta peaks tasuma kulusid teiste korteritega samadel alustel. Need ettepanekud on kõik tagasi lükatud.

2. Arendaja on laiendanud oma korterit üldkasutatava trepikoja arvelt. Olen soovinud, et laiendus viiaks nõuetele vastavaks. Arendaja ei soovi seda teha, sest selliselt suureneks tema osa. Ei ole nõus arvestama laiendust ka kulude jaotamises, tahab teha EHRi järgi.

Vaatasin oma ostulepingut.

2.5.3. Müüjale teadaolevalt ei ole müügilepingu objektiks oleval korteril mingeid varjatud puudusi ega vigu. Korteris ei ole teostatud õigusliku aluseta ümberehitusi. 
2.5.4. Elamus, milles paiknev korteriomand on müügilepingu objektiks, on asutatud korteriühistu. Korteri ja elamu haldamise kulusid tasutakse vastavalt korteriomanike kokkulepetele.   

Korteris oli hulganisti varjatud puuduseid ja vigu. Korteriühistu sisuliselt puudus, oli vaid registrikanne (arveid tasus arendaja, reservkapitali pole jne) ning korteriomanike kokkulepped puuduvad. 


Kokkuvõtteks:
1. Millised võiks olla nendele asjaoludele tuginedes olla KÜ õigused nõuda siiski täiemahuliselt gaasiarvete tasumist?  Ma ei ole seda gaasikütte teenust soovinud ega absoluutselt tarbinud. Kas ehitusprojekti muutmisega saaks selle teema lõplikult laualt maha? 

2. Kuidas mul oleks võimalik saavutada keldriboksi eluruumina üürimise lõpetamine? Olen tõstatanud teema korteriomanike koosolekul aga nad otsustavad kõike oma soovide kohaselt 3:1 alusel. Palun aidake. 

3. Kuidas ma peaks sellises olukorras käituma? 

Ette tänades.

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: KÜ arvete tasumisest keeldumine

29 Apr 2021, 10:21

Tere

Omavolilise keldri ümberehiusega on ilmselt vähenenud kõigi kaasomanike osa ühises asjas. Või vähemalt võimalus ühist asja (keldrit) eesmärgipäraselt kasutada. Seaduse kohaselt võib korteriomanik nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt. Kui eriomandi ja kaasomandi eseme kasutamine on reguleerimata, lähtutakse korteriomanike huvidest. Nõue tuleks esitada esmalt üldkoosolekule, selle põhjusetu mitterahuldamise korral kohtu kaudu.
Edasise kõiki asjaolusid arvestava nõustamise ja vajadusel dokumentatsiooni koostamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta