Peidetud eluruumi puudused, ohtlik naaber, kompensatsiooni küsimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 30 Mär 2021, 19:51

Peidetud eluruumi puudused, ohtlik naaber, kompensatsiooni küsimine

30 Mär 2021, 20:09

Tere!

Tahaksin küsida, mis võimalused oma õiguste kaitsmiseks eksisteerivad juhul, kui üürileandja peidab eluruumi puudusi. Kas on võimalik saada mingisugust kompensatsiooni või üüri alandamist. Edasi kirjeldan asjaolusid.

Kolisime korterisse 1.märtsil aastal 2021 ning käisime seda eelnevalt vaatamas veebruari teises pooles. Korteri vaatamisel maakler ütles, et "naadbrid on rahulikud ning ainult kolmandal korrusel on koer, kes vahepeal haugub ja seda on treppikojas kuulda. Muud midagi". Täna saime teada, et meie korrusel elab ebaadekvaatne isik-narkomaan, kes maksab isiklikult kätte naabritele, kes teevad talle märkusi. Üks juhtumitest oli järgmine - kõrval korterist naine tegi talle märkuse seoses tema eelmiste toimingutega ning narkomaan otsustas talle kätte maksta sellega, et valas õli ukse ette, kuid ajas segamini kortereid ja valas meie ukse ette.
Meie korteri omanik kommenteeris seda järgmiselt
"Teine teema, millest tahtsin kirjutada on pigem selleks, et Te ei ehmataks kui korterisse lähete. Nimelt teavitas mind vastas naaber sellest, et keegi on valanud korteri ukse ette õli (eksiti uksega), mille teeb puhtaks koristaja. Olukorra lahendamisega tegeleb ühistu esimees. Kui on küsimusi või muresid, siis võite mulle julgelt helistada". Ta ei maininud midagi selle narkomaani ning tema eelmiste tegude kohta. Nendest saime teada juhuslikult naabrite käest. Selgus, et see ei olnud ainuke juhtum ning need toimuvad juba talve algusest. Korteri ülesandmisel maakler ja omanik ei öelnud mitte midagi selle narkomaani kohta, kuigi me usume, et see info oli neile teada.

Mis oleksid meie võimalused oma õiguste kaitsmiseks? Oleme oma väljakolimise soovist juba eelnevalt teada andnud teiste puuduste tõttu. Lepingu järgi saame korterist välja kolida 12.mail, selle ajani peame leppima võimaliku ohuga ebaadekvaatse isiku poolt. Kas on võimalik küsida kompensatsiooni või üüri alandamist? Või lepingu erakorralist lõpetamist?

Aitäh!

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Peidetud eluruumi puudused, ohtlik naaber, kompensatsiooni küsimine

31 Mär 2021, 10:04

Tere

Võlaõigusseadus § 278 kohaselt võib üürnik, kui üüritud asjal tekib lepingu kehtivuse ajal puudus, mille eest üürnik ei vastuta ja mida ta ei pea oma kulul kõrvaldama, või kui asja lepingujärgne kasutamine on takistatud:
1) nõuda üürileandjalt puuduse või takistuse kõrvaldamist
2) nõuda üürileandjalt kolmanda isikuga õigusliku vaidluse ülevõtmist;
3) nõuda üürileandjalt kahju hüvitamist;
4) alandada üüri ;
5) hoiustada üüri
Seega on esmalt oluline hinnata kas ja kui suures ulatuses oli/on eluruumi lepingujärgne kasutamine Teie kirjeldatud asjaoludel takistatud.
Üürnik ei pea maksma üüri ega kandma kõrvalkulusid või hoone korrashoiu- ja parenduskulusid ajavahemiku eest, mil ta ei saanud asja sihtotstarbeliselt kasutada VÕS §-s 278 nimetatud puuduse või takistuse tõttu. Kui asja sihtotstarbele vastava kasutamise võimalus on üksnes vähenenud, võib üürnik alandada üüri puudusele vastaval määral puudusest teada saamisest kuni puuduse kõrvaldamiseni kestnud ajavahemiku eest

Kuna kirjeldatud asjaoludel on eluruumi lepingujärgne kasutamine siiski tõenäoliselt takistamata, ei pruugi olla ka võimalust üüri alandamise nõude esitamiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta