Tähtajalise üürilepingu lõpetamine ennetähtaegselt: üürnik ostis kodu

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 11 Mär 2021, 13:51

Tähtajalise üürilepingu lõpetamine ennetähtaegselt: üürnik ostis kodu

11 Mär 2021, 13:59

Tere!

Kas üürnik võib lõpetada ennetähtaegselt tähtajalise üürilepingu, kui ta on ostnud omale kodu ja soovib üüritud elamispinnalt seetõttu kolida oma ostetud elamispinnale? Ostetud elamispinnaga kaasnevad kommunaalkulud ja pangalaenu igakuised tagasimaksed. Kui üürnik on sunnitud tähtajalise üürilepinguga jätkama, tuleb maksta kulusid mõlema elamispinna eest: üür + kommunaalid, uue kodu pangalaen + kommunaalid. Kas topelt makstavad kulud kahe elamispinna eest ei ole arvestatavad mõjuva põhjusena?

Lugupidamisega
Üürnik

Postitusi: 2063
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tähtajalise üürilepingu lõpetamine ennetähtaegselt: üürnik ostis kodu

21 Mär 2021, 21:56

Tere,

Tähtajalist üürilepingut ei saa lepingupooled üles öelda korraliselt. Loomulikult on võimalik, et leping lõpetatakse varem poolte kokkuleppel, kuid siis peavad mõlemad osapooled sellega nõustuma. Kui üksmeelt ei saavutata ning üks osapooltest soovib siiski lepingu enne tähtaega lõpetada, siis tuleb toetuda üürilepingu erakorralise ülesütlemise sätetele. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Näidisloetelu erakorralise ülesütlemise põhjustest on eraldi välja toodud võlaõigusseaduse §-des 314-319
Kui üürilepingu ülesütlemise vajadus on tingitud ülesütlemist taotlevast lepingupoolest tulenevatest asjaoludest, toob VÕS § 313 lg 1 rakendamine endaga kaasa üürilepingu rikkumise ning sellest tulenevalt võib ülesöelnud poolel tekkida kahju hüvitamise kohustus.
Seega soovitan esmalt püüda leping lõpetada poolte kokkuleppel. Kui aga kokkulepet ei saavutata ja tekib vajadus leping erakorraliselt üles öelda soovitan ülesütlemisavalduse koostamisel kindlasti kasutada pädeva juristi abi, kes suudab motiveerida ning põhjendada erakorralist lepingu lõpetamist. Soodsat ja mugavat õigusabi saab registreerudes veebilehel https://hugo.legal/


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta