Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 28 Apr 2020, 03:57

Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

28 Apr 2020, 04:13

Tere!
Küsimus on Korteriomandi- ja korteriühistu seaduse § 21 lõige 2 kohta:

§ 21. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
(2) Juhatus saadab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse eelnõu kõigile korteriomanikele, määrates tähtaja, mille jooksul korteriomanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui korteriomanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.


Kas korteriühistu juhatusel on mingi võimalus otsustada (kui jah, siis millistel tingimustel), et meie ühistus on hääletusele mitte vastamine võrdne erapooletu olemisega, mitte otsuse vastu? Pean silmas siis neid ühistuliikmeid, kes ei reageeri ega vasta üldse juhatuse saadetud hääletuse kirjadele.
Tänud!

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

30 Apr 2020, 13:12

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Seaduses on otsesõnu sätestatud, et kui korteriomanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Seega puudub juhatusel võimalus mittevastamist muul viisil, sealhulgas erapooletusena, tõlgendada.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 24 Mär 2011, 13:21

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

13 Aug 2020, 12:10

Tere

Täpsustan samal teemal, kas seadus on vahepeal muutunud ses osas, st ma ei leia enam seadusest seda, et hääletamata jätmine võrdsustub otsuse vastu olemisega. Kuidas peaks protokollis kajastama need, kes ei hääletanud?

Parimat

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

17 Aug 2020, 22:10

Tere

Vastav regulatsioon sisaldus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 21 lg 2. Seaduse sätte muudatus jõustus 24.05.2020 ja kehtivas redaktsioonis seda enam tõepoolest ei sisaldu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 25 Jaan 2021, 01:04

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

25 Jaan 2021, 01:32

Tere!

Mul on ka küsimus antud regulatsiooni kohta. Kehtivas seaduses seda regulatsiooni enam ei ole, kuid minu KÜ kehtivas põhikirjas on see olemas ning seetõttu tuleb lähtuda põhikirjast.

Korralisel üldkoosolekul, kus pidi osalema vähemalt 40% liikmetest, on vastu võetud otsus paigaldada tõkkepuud. Nüüd mõned korteriomanikud (1/10 liikmetest), kes ei ole üldkoosolekust osa võtnud ja ei soovi tõkkepuud, paluvad korraldada elektroonilist hääletamist tõkkepuu paigaldamise poolt või vastu. Seega on mul küsimus: kui teised korteriomanikud ignoreerivad seda hääletamist ja ei teata, kas nad on otsuse poolt või vastu, siis loetakse, et nad hääletavad otsuse vastu (tõkkepuu paigaldamise vastu) ning eelmine vastu võetud otsus kaotab siis oma kehtivuse?

Tänan.

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

31 Jaan 2021, 07:48

Tere

Kõnealuse sätte uus redaktsioon ei võimalda teate ignoreerijaid vastu hääletajateks lugeda vaid sel puhul tuleb hinnata kas koosolek oli üldse otsustusvõimeline. Nimelt on märgitud, et kui seaduses või korteriühistu põhikirjas on ette nähtud häälte arv, mis on vajalik, et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, kohaldatakse seda ka otsuse tegemisele koosolekut kokku kutsumata. Kui Teie põhikirjas ei ole otsuste vastuvõtmiseks vajalikku kvoorumit ette nähtud, tuleb lähtuda seadusest. Seaduse kohaselt on korteriomanike üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest. Kui korteriomanike üldkoosolek on kvoorumi puudumise tõttu otsustusvõimetu, kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata. Sellele asjaolule tuleb üldkoosoleku kutses viidata.
Kui põhikiri on vastuolus seadusega, tuleb lähtuda seadusest ja soovitav on ka põhikirja muuta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

25 Veebr 2021, 23:34

Tere

Põhikirja on võimalik koosolekut kokku kutsumata muuta. Tuleb vaid järgida põhikirja muutmise korda. Nimelt on sätestatud, et kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine, majanduskava kehtestamine või majandusaasta aruande kinnitamine, tuleb üldkoosoleku teates märkida koht, kus on võimalik tutvuda põhikirja või majanduskava eelnõuga või majandusaasta aruandega, ning nende dokumentidega tutvumise kord. Dokumendid võib saata ka koos muude materjalidega.
Otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata kehtestatud kord on sätestatud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017015?leiaKehtiv § 21.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 22 Juun 2021, 09:23

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

22 Juun 2021, 09:31

Tere
Küsin üle, et kuidas käsitleda täna, kui kirjale ei vastata, et kas Tema häält loetakse siis erapooletuks?

Ikka parimat,

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

22 Juun 2021, 15:52

Tere

Siin soovitan lähtuda samadest põhimõtetest, mis kontaktkoosolekul. Kes kirjale ei reageeri, koosolekul ei osale. Nii võib jääda vajalik kvoorum kokku saamata ja üldkoosolek ei ole üldse otsustusvõimeline. Seaduses on märgitud, et kui seaduses või korteriühistu põhikirjas on ette nähtud häälte arv, mis on vajalik, et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, kohaldatakse seda ka otsuse tegemisele koosolekut kokku kutsumata. Kui Teie põhikirjas ei ole otsuste vastuvõtmiseks vajalikku kvoorumit ette nähtud, tuleb lähtuda seadusest. Seaduse kohaselt on korteriomanike üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest. Kui korteriomanike üldkoosolek on kvoorumi puudumise tõttu otsustusvõimetu, kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata. Sellele asjaolule tuleb üldkoosoleku kutses viidata.
Poolt ja vastu hääled ja ka erapooletud tuleks leida siiski osalenute selgelt väljendatud tahteavalduse põhjal.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta