kohtutaitur

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 04 Apr 2020, 17:24

kohtutaitur

04 Apr 2020, 18:36

tere mul küsimus selline et kui kohtutäitur müüb korterit.kes siis peaks tasuma fikseeritus korterühistu tasud.Sest teeb toiminguid selle korteriga kohtutäitur.mitte omanik.

Postitusi: 1813
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kohtutaitur

06 Apr 2020, 12:26

Tere

Kui kohtutäitur arestib korteriomandi ja sissenõudjaks ei ole korteriühistu, saadab ta viivitamata pärast keelumärke kinnistusraamatusse kandmist teate arestimise kohta korteriühistule. Kümne päeva jooksul nimetatud teate saamisest arvates peab korteriühistu esitama kohtutäiturile korteriühistu kehtiva majanduskava ja tõendi järgmiste andmetega:
1) korteriomandist tuleneva sellise nõude suurus, mis on muutunud sissenõutavaks kuni kolm kuud enne keelumärke kinnistusraamatusse kandmist, ja selle nõude põhjendatuse kontrollimist võimaldavad andmed;
2) majandamiskulude edasise arvestuse alus.
Kui korteriomand võõrandatakse enampakkumisel, esitab korteriühistu enne enampakkumist kohtutäiturile täiendava tõendi korteriomandist tuleneva nõude suuruse kohta, mis on muutunud sissenõutavaks pärast täitmisavalduse või eespool nimetatud tõendi esitamist, kuid enne enampakkumise toimumist.
Korteriühistul on korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu pandiõiguse suurus on korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa.
Kui KÜ on eelkirjeldatud tegevused teinud, osaleb ta enampakkumise tulemi jaotamises.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 04 Apr 2020, 17:24

Re: kohtutaitur

07 Apr 2020, 14:58

tere see korter oli juba enne ühistu loomist kohtutaituri poolt arestitus ja minu teada ei ole kohtutäitur ega uhistu omavahel mingeis kontakte loonud.
'Küsimus nüüs selles et siiamaani olen tasunud koik korteri maksud ise .pool korterit ei ole arestitus.mis on minu nimel.Tasund olen koik ise no nüüd on võlg tekkinud ei jõua maksta ja kaasomanik ei tõõta .pole raha.Keegi sees ka ei ela.mida teha.

Postitusi: 1813
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kohtutaitur

14 Apr 2020, 12:30

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Tundub, et Teil on kaasomandist rohkem muret kui rõõmu. Sel juhul võiks soovitada kaasomandi lõpetamist. Kaasomanik võib kaasomandi lõpetamist igal ajal nõuda esitades vastava ettepaneku teisele kaasomanikule. Kui Teie osa kaasomandist ei ole arestitud, ent teise kaasomaniku osa on, tuleks kohtutäituriga ühendust võtta ja ehk kaasomand ühiselt võõrandada. Kohtutäitur võib lubada vara võõrandada ka võlgnikul endal kohtutäituri kontrolli all. Võõrandamisest saadud rahalised vahendid jagatakse kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele kaasomandis. Sel viisil saaks tasutud teise kaasomaniku võlgnevus täitemenetluses tema osa arvelt kaasomandi müügist saadud tulemist ja Teie saaksite oma osa eest raha ning vabaneksite kohustusest tasuda makseid ilma sellest mingit kasu saamata.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Vasta