1. leht 1-st

Juhatuse liikme tasustamine

Postitatud: 07 Veebr 2020, 10:59
Tere
.Seoses viimasel korteriomanike üldkoosolekul vastu võetud otsusega maksta juhatusele tasu, on tekkinud paar küsimust.
KÜ põhikirjaga ei ole ette nähtud Juhatuse liikmetele tasu maksmist, kuid on sätestatud:
”Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist”
KÜSIMUS 1:
Kuidas tõlgendada MTÜS § 28¹ sätet ”Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu” Kas tähendab seda, et kui põhikirjaga on ette nähtud, siis võib juhatuse liikmele tasu maksta?
KÜ põhikirjas on sätestatud:
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekul osalevate Ühistu liikmete arvust v.a otsuste osas, mille vastu võtmise poolt peab olema rohkem kui pool Ühistu liikmetele kuuluvate häälte üldarvust. Sel juhul peab erinõue olema ette nähtud mõne teise põhkirja punktiga või tulenema seadusest” ”Põhikirja muutmise otsuse poolt peab olema rohkem kui pool Ühistu liikmetele kuuluvate häälte üldarvust. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
KÜSIMUS 2:
Kas korteriomanike üldkoosoleku lihthäälteenamusega (otsuse poolt vähem kui pool kõigist korteriomanike häältest) saab otsustada juhatuse liimete tasu kulude jaotust korteriomanike vahel erinevalt KrtS § 40, AÕS § 75, või on selleks vaja põhikirja sisse viia vastav muudatus?


Lugupidamisega

Re: Juhatuse liikme tasustamine

Postitatud: 14 Veebr 2020, 11:32
Tere

MTÜS § 28¹ tuleks tõlgendada selliselt, et kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et tasu ei maksta, võib seda teha. Kuna Teie põhikiri juhatuse liikme tasu ei luba aga ka ei keela, tuleb lähtuda seadusest, ehk võib tasu maksta. Lisaks on juhatuse liikmel põhikirjast tulenevalt õigus nõuda kulude hüvitamist.
Juhatuse liikme tasu on majanduskulu. Majanduskulud kaetakse majanduskava alusel, mille kehtestab üldkoosolek. Majanduskava alusel tehtavad maksed tuleb teha seaduse kohaselt vastavalt oma kaasomandi osa suurusele e proportsionaalselt. Kui soovitakse jaotada kulud seaduses sätestatust erinevalt, saab seda korteriühistu põhikirjaga ette näha, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve. Ehk, kui praegu põhikirjas vastav säte puudub, tuleb teha põhikirja muudatus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist