1. leht 1-st

Sissekirjutuse keelamine.

Postitatud: 21 Juun 2019, 09:43
Tere. Nagu ma tean, on üürilisel igasugune õigus saada sissekirjutus korterisse, mida ta üürib. Ka omaniku loata, piisab vaid üürilepingu lisamisest avaldusele.
Kui aga üürilepingus on punkt, mis ütleb, et sissekirjutus on lubatud vaid omaniku kirjalikul nõusolekul (ja seesama omanik seda ei luba, kuna kardab, et tuleb ilmsiks, et üüritulu ta ei deklareeri) ja kui see leping on ka üürilise poolt allkirjastatud, siis kas see punkt on tühine? Pean silmas asjaolu, et tegelikkuses on see ju seadusevastane?

Re: Sissekirjutuse keelamine.

Postitatud: 25 Juun 2019, 10:46
Tere,

Lepingulisi suhteid reguleeritakse Võlaõigusseaduse sätetega. Nimetatud õigusaktis on eluruumi üürilepingu puhul mõningaid sätteid, millest üürniku kahjuks kõrvale kalduda ei saa. Nii on VÕS § 275 kohaselt eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe tühine. Tühine kokkulepe ei ole siduv ja lähtuda tuleb seadusest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist