Üürinõuete esitamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 10 Juun 2019, 18:49

Üürinõuete esitamine

17 Juun 2019, 19:25

Tere!

Selline küsimus, et kas Üürileandjal on alust esitada üürikorterist puuduste kohta kahjutasu nõuet peale üleandmisakti vormistamist? Üleandmisaktis ei ole ühtegi puudust üürikorterile fikseeritud. Kirjelduse järgi on tegu nähtavate vigadega, mida Üürileandja korteri ülevaatuse käigus ei tuvastanud. Päevi hiljem teatab aga, et kärbib tagatisraha suurust vastavalt leitud puudustele. Lisaks elab nõude esitamise ajal üürikorteris sees juba ka uus Üürnik.
Viimati muutis Maarit Kivikink, 20 Juun 2019, 20:01, muudetud 1 kord kokku.

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Üürinõuete esitamine

20 Juun 2019, 18:28

Tere

Olukorrale hinnangut andes tuleb lähtuda Võlaõigusseaduse § 336, mille kohaselt üüritud asja tagastamisel peab üürileandja kontrollima asja seisundit ja viivitamata teatama üürnikule asja puudustest, mille eest üürnik vastutab. Kui üürileandja seda ei tee, kaotab ta õigused, mis kuuluvad talle asja puudusest tulenevalt, välja arvatud juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa tavalise ülevaatusega avastada.
Kui üürileandja avastab hiljem asja puuduse, mida ta tavalise ülevaatamisega ei saanud avastada, peab ta sellest üürnikule viivitamata teatama. Asja puudusest teatamata jätmisel kaotab ta puudusest tulenevad õigused.

Seega võib tõepoolest olla olukord, kus üürileandja on oma õigused kaotanud. Kas aga tegemist on puudustega, mida tavalise ülevaatuse käigus avastada saab, on hinnangu küsimus ja sõltub konkreetsetest asjaoludest. Teie küsimusest võib järeldada, et pigem mitte, ent kindlat seisukohta foorumi tingimustes võtta ei ole võimalik. Kõik sõltub nii puuduse konkreetsest olemusest kui võimalusest selle esinemist tõendada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Üürinõuete esitamine

25 Juun 2019, 10:42

Tere,

Üürniku ja üürileandja vahelised suhted on reguleeritud Võlaõigusseaduses. Seaduse kohaselt peab üürnik asja kasutama hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, millest üürileandmisel lähtuti.
Üürnik peab üüritud asja koos päraldistega pärast lepingu lõppemist tagastama seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele. Kui üüritud asja üürnikule üleandmisel koostati asja üleandmisakt, eeldatakse, et asi anti üle üleandmisaktis toodud seisundis.
Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad asja lepingujärgse kasutamisega.
Seega on vastutuse olemasolu kindlakstegemisel vaja eelkõige hinnata, kas tegemist on asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutustega, mis kaasnevad asja lepingujärgse kasutamisega või on tegemist asja kahjustamisega, milles Teid saab süüdlaseks pidada. Hinnang sõltub konkreetsetest asjaoludest, muuhulgas kui kaua olete seda korterit üürinud ja milles on üürilepinguga kokku lepitud.
Üüritud asja tagastamisel peab üürileandja kontrollima asja seisundit ja viivitamata teatama üürnikule asja puudustest, mille eest üürnik vastutab. Kui üürileandja seda ei tee, kaotab ta õigused, mis kuuluvad talle asja puudusest tulenevalt, välja arvatud juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa tavalise ülevaatusega avastada. Kui üürileandja avastab hiljem asja puuduse, mida ta tavalise ülevaatamisega ei saanud avastada, peab ta sellest üürnikule viivitamata teatama. Asja puudusest teatamata jätmisel kaotab ta puudusest tulenevad õigused.
Üürnik võib nõuda tagatisraha tagastamist, kui üürileandja ei ole kahe kuu jooksul pärast üürilepingu lõppemist teatanud oma nõudest üürniku vastu.
Kuna võib esineda olukord, kus üürileandja on küll nõuetest teatanud, ent nõuded on ilma õigusliku aluseta, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee ja koostöös kogenud juristiga kõigile asjaoludele põhinev hinnang anda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta