1. leht 1-st

Nõuete aegumine

Postitatud: 06 Apr 2012, 10:46
Korteriühistu ja tema liikmete vahelistele suhtele kohaldub TsÜS § 146 lg 1 sätestatud aegumistähtaeg kolm aastat.
Tahaks täpselt teada, millistele nõuetele see aegumistähtaeg kohaldub. Kas näiteks kohaldub see pangalaenunõudele, kas kohaldub see kommunaalnõuetele (vesi, prügi, elekter), kas kohaldub see tähtaeg nõudele, kus KÜ on soojustanud maja otsaseinad. Seaduse sõnastus on nii keeruline, et ise ei loe seda infot välja.

Re: Nõuete aegumine

Postitatud: 12 Apr 2012, 19:48
Nõude aegumise tähtaeg korteriühistus on 3 aastat sel juhul, kui pole vahepeal saadetud kordusarvet, meeldetuletust või hoiatust.


Vastas Raimo Jõgeva

Re: Nõuete aegumine

Postitatud: 13 Apr 2012, 07:11
Nõude aegumise tähtaeg korteriühistus on 3 aastat sel juhul, kui pole vahepeal saadetud kordusarvet, meeldetuletust või hoiatust.
Iga kuu esitatavatel arvetel on meeldetuletus eelmiste kuude tasumata summade kohta. Jääb üles ikkagi küsimus, millised nõuded siis aeguvad 3 aastaga?

Re: Nõuete aegumine

Postitatud: 17 Apr 2012, 12:42
Aeguvad need nõuded, millele polnud saadetud kordusarveid või meeldetuletusi.


Vastas Raimo Jõgeva

Re: Nõuete aegumine

Postitatud: 19 Apr 2012, 09:06
Riigikohus on oma hiljutises otsuses (Korteriühistu majandamiskulude nõude aegumine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 14.02.2012 määrus nr 3-2-1-174-11 ) märkinud, et 3 aastat on korduvate kohustuste või ülalpidamiskohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.
Mis on seaduslik alus väitele, et kordusarve või meeldetuletus pikendab TsÜS §-i 154 toodud nõuete aegumistähtaega?

Re: Nõuete aegumine

Postitatud: 20 Apr 2012, 15:05
Kordusarve koos kasvanud viivisega ongi aluseks uue aegumistähtaja arvestamiseks.


Vastas Raimo Jõgeva