Kinnistusraamatu ja ehitisregistri andmete erinevused

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

Kinnistusraamatu ja ehitisregistri andmete erinevused

09 Mai 2023, 15:17

Tere

Ostsin umbes aasta tagasi korteri 69,2 m2 ja 1349/10000 mõttelist osa kinnisasjast.
Üks naabritest on ehitanud oma teise korruse korteri suuremaks pööningu arvelt, ehitisregister näitab 77,6 m2. Ehitas selle välja juba üle 10 aasta tagasi ja kasutusluba olemas. Kinnistusraamatus näitab tema korteri kohta 48 m2 ja 950/10000 mõttelist osa. Kõikide korterite mõttelised osad on kokku 10000/10000.
Kui too naaber nüüd oma andmed kinnistusraamatus korda teeb, kas siis teiste elanike mõttelised osad muutuvad?
Viimase 10 aasta jooksul on majas kortereid müüdud mitmel korral ja sellest pole siiamaani probleemi tulnud.
Kas sellega võib probleem tulla, kui ma kunagi oma korterit müüma hakkan ja keegi väga norida tahab?
Kas see on ühistu asi, et maja andmed registrites korras oleks? Maja kasutamise pind erineb ka kinnistusraamatus ja ehitisregistris.

Lugupidamisega
P.

Re: Kinnistusraamatu ja ehitisregistri andmete erinevused

09 Mai 2023, 18:09

Tere

Kui üks korteriomand on suurenenud, on selle korteri omanikul nüüd ka suurem osa kaasomandist. Seaduse järgi võib korteriomanike omavahelisel kokkuleppel muuta olemasolevate eriomandite ulatust. Eriomandi kokkuleppe muutmisel kehtivad kõik eriomandi loomisele kehtivad nõuded, st nii vorminõuded kui kinnistusraamatu kande vajalikkus, samuti eriomandi esemele kehtivad nõuded ja vajadus esitada koos kinnistamisavaldusega Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/123122022003?leiaKehtiv) §-s 7 nimetatud dokumendid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta