kohus kuulutas kodanikule, kü liikmele, eraisiku pankroti

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 06 Dets 2022, 16:31

kohus kuulutas kodanikule, kü liikmele, eraisiku pankroti

06 Dets 2022, 16:52

korteril olnud hüpoteek pangale pankrotihalduri poolt ja osaliselt võlgnevus kü. Eraisiku pankroti osas saamata jäänud osa- revident ei lubanud seda võlga ebatõenäoliseks kanda kü. See kajastub kü majandusaasta aruandes, kas see peabki jääma igaveseks või juhatuse liige peaks mingi prg. ja seaduse põhjal selle ebatõenäoliseks kandma või eraisiku pankrot lõpeb millalgi(kus seda näeb?) ja siis saab selle summa esitada väljanõudeks kuigi pankrotis olev ei ole selle krt.omanik enam ja elab mujal. Juhatus on seda teemat käsitlenud. Kü liikmena huvitab eeltoodu.

Postitusi: 2729
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kohus kuulutas kodanikule, kü liikmele, eraisiku pankroti

06 Dets 2022, 20:30

Tere

Kui pankrot on välja kuulutatud, tuleb korteriühistul nõudega pöörduda pankrotihalduri poole ja vastavalt pankrotiseaduse § 46 ülanumbriga 1, kui pankrotivara hulka kuulub korteriomand, ei või haldur keelduda pärast pankroti väljakuulutamist sissenõutavaks muutunud korteriühistu majandamiskulude tasumisest. Pankrotiteated avaldatakse veebilehel Ametlikud teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee/
Küsimuses avaldatud arvamus, et korter ei kuulu enam samale isikule kuna viimane ei ela enam korteris, ei ole korrektne. Omandiõigus ei muutu elukoha vahetusega vaid võõrandamistehingu kaudu. Kuivõrd korteril lasub väidetavalt hüpoteek panga kasuks nõude tagamiseks, mida ei ole kohaselt täidetud, ei ole kuigi tõenäoline, et pank on lubanud korteri võõrandada. Seda asjaolu soovitan kindlasti täpsustada.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 06 Dets 2022, 16:31

Re: kohus kuulutas kodanikule, kü liikmele, eraisiku pankroti

06 Dets 2022, 20:55

Saatja: xxxxxxx
Saatmisaeg: teisipäev, 11. mai 2021 17:04
Adressaat: xxxxx
Teema: xxxxxx

Tere
05.09.2019 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-19-7517 kuulutati välja võlgniku, xxxxxxx (isikukood xxxxxx), pankrot 05.09.2019 kell 15.30.
Kui on pankrot välja kuulutatud, siis järgneb hiljem võlgadest vabastamise menetlus. Kohus küsib siis kõikide võlausaldajate arvamust kohustustest vabastamise kohta.
Kui kohus ta kohustustest vabastab, siis ei saa temalt enam nõuda vana võlga mitte mingil alusel. Ei kohtu ega täituri vahendusel.
-----------------
eelpool kirjutatu(teema) selgituseks, rahuldati vaid osaliselt KÜ ja juristi vastus selline välja nägigi. Pank sai oma hüpoteegi kätte, korterile tekitati uus omanik. Enne eraisiku pankrotti, oli täituri poolt 2 korda krt müügis (ilmselt liiga kõrge hinnaga). Kui eraisiku pankrott kuulutati- tähendab kogu võlg jäi võlgnikule ja kustus tema jaoks. Millal muutub uuesti inimene maksejõuliseks, kus seda teada saab , väljanõudeks. Antud juhul ei rakendu kü seaduse muutuse järgne võla käsitlus - kus tuleb esmaselt rahuldada kü -le , tasujaks muutub uus omanik või võlg lihtsalt liigub kaasa(eraisik on pankrotis ja liikus ise ära, isikukoodi järgi ei ole ta ilmselt ka kodanik). Momendil on see ilmselt esmakordne juhus - kui neid järgneb, võib juhtuda KÜ muutumine võlgade "aidaks".

Postitusi: 2729
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kohus kuulutas kodanikule, kü liikmele, eraisiku pankroti

07 Dets 2022, 19:49

Tere

Siiski jääb arusaamatuks, kas korteriühistu esitas oma nõude pankrotimenetlusse või mitte. Kuivõrd tegemist on nüansirikka olukorraga, soovitan lahenduse leidmiseks pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Konsultatsiooni saab nii video, e-kirja, kui ka kohtumise teel ning esimesed 2 tundi on kuni 1200 bruto teenivatele isikutele tasuta: https://hugo.legal/broneeri

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 06 Dets 2022, 16:31

Re: kohus kuulutas kodanikule, kü liikmele, eraisiku pankroti

08 Dets 2022, 22:19

xxxx ongi oma õigusbürooga jurist,kes neid asju ajas. See tähendab, et tasustatud esindaja ja tema vastus nii oligi ja osaliselt hüvitati. Ta esindas xxx Halduse kaudu KÜ liikmeid. Ja seepärast tekkis küsimus, milline oleks selle tasumata erapankroti kuulutanu osaga edasine tegevus. Selles tegevuses kas on õigusbüroo jätnud lõpuni ajamata või saab tasumata osa uuesti esitada mingil ajal erapankroti kuulutanule või teha mahakandmine. Kohus on teinud ju õiglase otsuse hüpoteegi katmises pangale ja KÜ -l esitatud võlgnevusest.

Postitusi: 2729
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kohus kuulutas kodanikule, kü liikmele, eraisiku pankroti

09 Dets 2022, 17:09

Tere

Nagu öeldud, on vastamiseks vajalik teada kas nõue esitati pankrotimenetlusse, kas võlgadest vabastamine on otsustatud ja kas isik vabastati täitmata kohustustest. Kui on nii, siis on Teil ju vastus juristilt olemas. Kui jurist on Teie asjaga kursis, soovitan küsida menetlusliku olukorra kohta temalt. Foorumis kahjuks asjaolusid teadmata Teile vastust anda ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta