Ebaseaduslike üürnike välja tõstmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 22 Jaan 2022, 13:54

Ebaseaduslike üürnike välja tõstmine

17 Mär 2022, 11:50

Tervist,

Minu olukord on natuke keerulisem.
Nimelt sai sõlmitud möödunud aastal VÕL ühe arnedajaga, paarismaja boksi ehitamiseks/ostuks.
Tulenevalt arendaja/ehitaja poolsetest kooskõlastamata projeti kõrvalekalletest tekkis tüli ja kokkulepitud tähtajal keeldus arendaja VÕSi sõlmimast ja kinnistut üle andmast.
Tänaseks on asi kohtus ja nõuan arendaja tahteavalduse asendamist kohtuotsusega.
Kui arendaja on sinna pinnale sisse elama pannud üürnikud.
Juhin tähelepanu, et eramul puudub kasutusluba ja EhS § 139 on selle puudumisel elamu kasutamine karistatav, kuid otseselt pole üürilepingu sõlmimine keelatud.

Kui nüüd jõustub vastav kohtuotsus ja mina saan ametlikult kinnistu omanikuks, millised õiguskaitsevahendid on mul sealt "üürnike" välja tõstmiseks?
Üürileping (kui see üldse eksisteerib) on minule kättesaamatu ja arvestades eelnevat viidet, ka õigustühine.
Tean, et kohtutäituriga saaks lukud vahetatud.
Inimlik oleks vist anda inimestele mingi periood maja vabastamiseks...
Ühesõnaga- keeruline, nagu ka kirja alguses mainisin.

Postitusi: 2534
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ebaseaduslike üürnike välja tõstmine

17 Mär 2022, 22:56

Tere

Üürilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekul uuele üürileandjale üüritud asja võõrandamise või koormamise tõttu (VÕS § 291) võib uus üürileandja üürilepingu kolme kuu jooksul VÕS §-s 312 sätestatud ülesütlemistähtaega järgides üles öelda, kui lepingut ei või varem lõpetada. Elu- või äriruumi üürilepingu võib omandaja sel põhjusel üles öelda üksnes juhul, kui ta vajab üüritud ruumi tungivalt ise. VÕS § 323 lg-s 1 sätestatud uue üürileandja omavajadus tähendab üürileandja tõendatud vahetuid, tõsiseid ja aktuaalseid põhjusi üürilepingu eseme kasutamiseks. Omavajadus ei pea tingimata seisnema selles, et üürileandja on äärmises häda- või sunniolukorras, vaid situatsiooni, kus üürileandja saaks omandatud ruumide kasutamisega oluliselt kokku hoida oma kulusid. Üürileandja õiguse kasutamine öelda üürileping üles tungiva omavajaduse tõttu, ei eelda erinevalt VÕS § 313 lg-st 1 lepingu poolte huvide kaalumist (vt ka Riigikohtu 23. aprilli 2008. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-20-08, p 13). Kuigi üürilepingu erakorraline ülesütlemine VÕS § 323 lg 1 järgi ei ole lepingu rikkumine, toob see endaga kaasa üürilepingu lõppemise ning sellest tulenevalt võib üürnikul tekkida kahju. VÕS § 323 lg 2 annab üürnikule õiguse nõuda ka kahju hüvitamist eelmise üürileandja vastu. Uue üürileandja vastu ei ole üürnikul VÕS § 323 lg 2 alusel võimalik nõudeid esitada

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 22 Jaan 2022, 13:54

Re: Ebaseaduslike üürnike välja tõstmine

29 Juun 2022, 07:07

Tervist,

Jätkuküsimus antud teemal-
Kuidas käituda siis, kui üürnik/eelmine kinnistu omanik ei edasta uuele omanikule üürilepingut või see puudub üldse?

Postitusi: 2534
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ebaseaduslike üürnike välja tõstmine

29 Juun 2022, 18:42

Tere

Kui üürileping puudub, on tegemist asja kasutamisega selleks õiguslikku alust omamata, seega ebaseadusliku valdusega ja omanikul on õigus oma asi ebaseaduslikust valdusest välja nõuda. Siiski tuleb võtta arvesse, et lepingudokumendi puudumine ei tähenda automaatselt lepingu puudumist. Leping võib olla sõlmitud ka suuliselt. Tõsi, suulist lepingut on keerukas tõendada, ent lepingu olemasolule võib viidata näiteks poolte senine käitumine (kindla rahasumma perioodiline (igakuine) tasumine eelmise omaniku kontole.
Soovitan lepingu olemasolu välja selgitada ja selle puudumisel oma asi ebaseaduslikust valdusest välja nõuda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta