K/Ü ja üldvee arvestus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 26 Nov 2021, 09:08

K/Ü ja üldvee arvestus

26 Nov 2021, 10:54

Tere!
Mure selline,et ostsin korteri eelmise kuu alguses. Koheselt informeerisin sellest ka korteriühistut ja haldusfirmat.
Kuu lõpus unustasin anda veenäidud. Hiljem sain arve, kus oli üüratu üldveekulu (ca 50% kogu arvest). Võtsin korteriühistuga ühendust ning ütlesin,et arvega nõus ei ole ning ei maksa.Soovisin lisainfot. Selgitasin neile,et alles ostsin korteri ning inimlikult unustasin. Samuti mainisin ka asjaolu,et antud korter väike ning varasemalt veetarbimine olnud 1-2m3 piires, miks ei saa siis näitu tuletada vms? Selle peale vastati,et neid ei huvita see ja nende majas käivad asja nii.

Samuti pärimise peale saadeti mulle 2015.aastal tehtud üldkoosoleku protokoll. See sisaldab sellist rida:
"Veenäitude mitteesitamisel tasaarveldust tagasiulatuvalt ei toimu. Antud juhul omab juhatus õiguse arvestada vett 7,5 m3 korteri kohta või kogu üldvesi jagatuna, näitude mitteesitamise korral."

Mainin ka ära, et protokollis puuduvad koosolekul osalenud liikmete nimed ja nende allkirjad. Allkirjastatud on vaid juhatuse esimehe ja protokollija poolt. Samuti tutvusin ka korteriühistus põhikirjad. Põhikirjas ei ole juttugi üldveearvestuse kohta ja võimalik sanktsioonide/trahvide kohta näitude mitteesitamise korral.

Tänase päevani korteriühistus esimees nõuab minult arve maksmist ja arvestab ka intressi.
Kuidas käituda? Kas korteriühistus käitumine on seaduslik?

Ettetänades!

Postitusi: 2291
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: K/Ü ja üldvee arvestus

26 Nov 2021, 21:53

Tere

Tulenevalt KrtS § 40 lõikest 1 Korteriomanikud teevad majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Sama sätte teise lõike kohaselt Korteriomanike kokkuleppe tingimusi arvestades võib korteriühistu põhikirjaga ette näha käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust erineva kohustuste jaotuse aluse ja tasumise korra majandamiskulude kandmisel, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve. Seega võib põhikirjaga ette näha, et tegelikust tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasub korteriomanik pärast kulude suuruse selgumist kas vastavalt oma kaasomandi osa suurusele või vastavalt tema poolt tarbitud teenuse mahule
Selgitan, et majandamiskulude sisuks on kõik kulutused, mida korteriomanik peab korteriühistu liikmena kandma. Ruutmeetripõhisest majanduskuluarvestusest saab kõrvale kalduda üksnes juhul, kui see on sätestatud põhikirjas, üldkoosoleku otsusega seda teha ei saa. Seega ei ole nõue, mis väidetaval baseerub üldkoosoleku otsusel, õiguspärane.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta