Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 23 Aug 2021, 14:09

Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga

22 Nov 2021, 02:08

Sai ostetud korter füüsilise isiku käest. Eluruumi üleandmine-vastuvõtmine toimus kaks nädalat hiljem. Sisse kolides selgus, et fööni ja muude selliste aparaatide kasutamine lööb korteris korgid välja, isegi külmkappi ei saanud sisse lülitada.

Tuleb välja, et korteri elektrisüsteem ei ole planeeritud ega ehitatud nii, et välja vedada kaht elektriradiaatorit, elektriboilerit, elektrikätekuivatustoru, elektripliiti, külmkappi ja muid seadmeid. Omanik oleks saanud elektrisüsteemi antud masinate energiavajaduste katmise jaoks kolmefaasilise süsteemi ehitada ja/või korteri peakaitse ampreid tõsta, mida ta ei teinud

Minimaalselt oleks pidanud eelmine omanik antud asjaolust ostumüügieelselt mind kui huvitatud ostjat teavitama. Ostumüügieelsel ülevaatusel ütles aga eelmine omanik, et elektrisüsteem on uus ning varjatud puuduseid ei ole, antud probleemi ei maininud. Samuti ei tulnud see puudus nii ostumüügieelsel ülevaatusel kui ka korteri üleandmisel-vastuvõtmisel esile (teisisõnu korgid ei läinud välja).

Tegemist on seega otsese ja olulise varjatud puudusega. Eluliselt olulisi elektrimasinaid ei ole võimalik koos kasutada (küte, soe vesi ja toidutegemine) ilma, et see korgid välja lööks. Nimetatud puudus takistab normaalset elamist, mis oleks mõjutanud ostuhuvi ja lõplikku ostumüügihinda. Praeguses olukorras tekib mulle ettenägematuid märkimisväärseid lisakulusid. Halvimal juhul tuleb terve elektrisüsteem ümber teha.

Eelnevat arvestades, siis sooviksin teada järgnevaid asju:
1. Mis oleksid mu võimalused olukorra lahendamiseks? Kas erinevate lahenduste puhul on kindel järjekord, kuidas asjale läheneda?
2. Kui omanik ei ole nõus puudust omal kulul parandama või ostumüügihinda vähendama (s.o osa tagasi maksma), siis kas mul on õigus talle eraldi arve saata, kus on kõik asja parandamisega seotud kulud loetud (sh enda töötunnid)? Kui ta seda ei maksa, kas võla saab maksehäireregistris registreerida?
3. Kas Teil oleks veel soovitusi, kuidas ja mida antud olukorras teha?

Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga

22 Nov 2021, 22:13

Tere
Müüja vastutusele on aluseks asja lepingutingimustele mittevastavus. Mittevastavus on küsimuse püstitusest tulenevalt olemas. Müüja vastutus lepingutingimustele mittevastava ehk puudusega asja müümisel realiseerub ostja võimaluses kasutada õiguskaitsevahendeid.
Kohustuse rikkumise korral võib kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada,
Lepingutingimustele mittevastava asja saamisel on ostja esimeseks kohustuseks müüjat puudusest teavitada. VÕS-i § 220 lõike 1 kohaselt tuleb müüjat teavitada mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ostja asja puudusest teada sai või pidi teada saama.
Teie olukorras võite nõuda müüjalt asja parandamist. Kui müüja keeldub parandamisest või ei paranda asja mõistliku aja jooksul, siis on ostjal õigus teha parandused ise või lasta need teha ning seejärel nõuda müüjalt kulude hüvitamist. Kui müüja keeldub kulude hüvitamisest on ostjal õigus pöörduda kulude hüvitamiseks kohtu poole.
Alternatiivina äärmuslikuma olukorra puhul, kui eelnevad lahendused ei ole olnud võimalikud või ei ole õnnestunud, on lepingust taganemine.
Seega, kui Te veel seda teinud ei ole, tuleks müüjat ilmnenud puudustest teavitada, viidata, et ta on sellega oma lepingulist kohustust rikkunud ja nõuda puuduste kõrvaldamist. Puudusest teavitamine võib olla probleemi lahendamisel otsustavaks. Kindlasti tuleks müüjale info saata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-posti teel ja see peaks sisaldama lepingu eset, ehk korterit, lepingu sõlmimise aega, viidet, et kokku oli lepitud aastaringseks kasutamiseks korteri ostmine ja kirjeldust millal ja millised puudused on asjal ilmnenud ning nõuet nende kõrvaldamiseks. Kui müüja tegutsema ei asu või läbirääkimistesse ei astu, saab nõude esitada ka kohtu kaudu. Igal juhul on mõistlik praegu olukord fikseerida ja esitada koos puudusest teatamisega müüjale ka tõendid puuduste esinemise kohta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 23 Aug 2021, 14:09

Re: Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga

24 Nov 2021, 10:26

Suured tänud!

Kirjutasin omanikule e-posti teel, teavitamaks teda antud olukorrast ja palusin puudused kõrvaldada. Omanik vastas, et tegemist ei ole varjatud puudusega, kuna maja „ei ole ideaalne“ ning teistel korteritel on isegi väiksemad peakaitsmed. Lisaks on ta vihjanud, et tema sai säästlikult elades hakkama. Seega on korteri peakaitse tema meelest piisav. Soovitas mul Eesti Energia kaudu peakaitse võimekust tõsta, kui mulle praegune olukord ei sobi. See on aga väga kulukas tegevus.

Kuna korter sai ikkagi müüdud lubadusega, et elektrisüsteem on uus, kõik töötab ja puuduseid ei ole, siis ei ole tema argumendid just väga tugevad. Ütlesite, et mõistlik on „praegu olukord fikseerida ja esitada koos puudusest teatamisega müüjale ka tõendid puuduste esinemise kohta“. Kuidas ja mil määral peaks seda tegema? Kas piisab enda poolsetest piltidest-videotest ja selgitustest või tuleb teha ametlik elektrisüsteemi audit/ehitusekspertiis?

Kui puudus on dokumenteeritud ja omanik ei ole nõus neid kõrvaldama, kas on olemas ka kiiremaid lahendusi kui kohtuteed minna? Näiteks esitades-jagades eelmisele omanikule kulude arved ning need siis maksehäireregistrisse kanda, kui ta ei ole nõus maksma? Või mingilaadseid kiirmenetlusi?

Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga

24 Nov 2021, 22:12

Tere

Kirjelduste põhjal tuleb Teiega nõustuda, et tegemist on tõenäoliselt varjatud puudusega. Tegelikult on olukord juba fikseeritud. Te olete puuduse esinemisest teatanud ja müüja on selle esinemist möönnud. Kahjuks aga kiiret viisi oma õiguste maksmapanekuks ei ole.
Iseenesest on Teil võimalik puudus ise kõrvaldada (juhul kui Te ikka sellest korterist huvitatud olete) ja esitada talle nõue (koos tõendiga nõude suuruse kohta) hinna vähendamiseks puuduse kõrvaldamise maksumuse võrra ja enammakstu tagastamiseks. Kahjuks aga ei ole müüjapoolsel keeldumisel muud valikut kui kohtusse pöördumine.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta