Puuduv üürileping

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 21 Sept 2021, 12:12

Puuduv üürileping

21 Sept 2021, 12:14

Minu ja üürileandja vahel sõlmitud üürileping oli tähtajaline ja lõppes ammu. Kumbki sellest välja teinud ei ole ja uut lepingut sõlminud ei ole. Kui soovin üürikorterist välja kolida, kas kehtib endiselt mingi etteteatamise täthaeg või lõppenud lepingu tõttu võin üle anda ka päevapealt?

Postitusi: 2190
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Puuduv üürileping

21 Sept 2021, 18:02

Tere

Seaduses on kirjas, et kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Seega on Teie üürileping muutunud tähtajatuks ja Teil on õiguse seda korraliselt üles öelda järgides kolmekuulist etteteatamistähtaega või, kui esineb mõjuv põhjus,(eelkõige võlaõigusseaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/108012020010?leiaKehtiv §-des 314–319 nimetatud asjaoludel), erakorraliselt üles öelda etteteatamistähtaega järgimata. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 21 Sept 2021, 12:12

Re: Puuduv üürileping

22 Sept 2021, 05:39

Tänan vastuse eest. Hetkel on olukord selline, et tegu on ahiküttega korteriga, mille küttekolletele on määratud kütmiskeeld. Maja soojapidavus on olematu, ainuke variant on hetkel elektriga kütta. Kui omanik ei kõrvalda puudust ütleme näiteks kahe kuu jooksul, kas mul on võimalik sellele rõhudes lõpetada leping enne kolme kuu möödumist?

Postitusi: 2190
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Puuduv üürileping

22 Sept 2021, 20:30

Tere

Seaduses on sätestatud, et kui üürnikul ei ole üürileandjast tuleneval põhjusel võimalik üüritud asja kasutada, võib ta üürilepingu üles öelda, kui ta on üürileandjale andnud eelnevalt mõistliku tähtaja asja kasutamise võimaldamiseks ning üürileandja ei ole selle tähtaja jooksul võimaldanud üürnikul asja kasutada. Üürnik ei pea lepingu ülesütlemiseks eelnevalt üürileandjale tähtaega andma, kui lepingu täitmine ei paku üürnikule ülesütlemist põhjustanud asjaolu tõttu enam huvi.
Kirjeldatud olukorras, kus kütteperiood on juba alanud või kohe algamas võib olla õigustatud lepingu üles ütlemine ilma põhjuse kõrvaldamiseks mitmekuist tähtaega andmata. Normaalne temperatuur eluruumis võiks olla piisavalt oluline, et kütteperioodil selle puudumisel üürileping tähtaega andmata üles öelda. Seda eelkõige juhul kui kõlbmatutest ahjudest varem ei teatud ja lepingut sõlmides ei lepitud kokku, et kütteliik on elektriküte.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta