Kirjadele vastamise aeg

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 17 Jaan 2015, 21:26

Kirjadele vastamise aeg

18 Veebr 2015, 08:19

Tere

Sooviks teada saada kui kiiresti peab korteriühistu juhatus vastama korteriomaniku kirjalikule pöördumisele. Mis on maksimaalne aeg, mis seadus reguleerib seda?

Ette tänades

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kirjadele vastamise aeg

23 Veebr 2015, 12:00

Vastavalt seadusele 30 päeva.


Vastas Anne Hindpere-Raudsik.

Postitusi: 8
Liitunud: 17 Jaan 2015, 21:26

Re: Kirjadele vastamise aeg

24 Veebr 2015, 11:42

Kas saaksite täpsustada, mis seadus seda reguleerib?

Ette tänades

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kirjadele vastamise aeg

25 Veebr 2015, 08:34

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus § 6.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kirjadele vastamise aeg

09 Mär 2015, 16:40

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus kehtib KÜ-le osaliselt.
Siinkohal on oluline, milline oli märgukirja või selgitustaotluse sisu? Seda kahjuks pöörduja kirjast ei selgu ning kui see vastas seaduse § 2 2. lõikele, siis on antud seaduse kasutamine seaduslik.

§2. Mõisted
(5) Märgukirja või selgitustaotluse adressaat käesoleva seaduse tähenduses on ka mittetulundusühing, sihtasutus, füüsilisest isikust ettevõtja ja äriühing teabe puhul, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarveliste vahendite kasutamist.

Teistes küsimustes KÜ märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus ei laiene.
Eesti Juristide Liit.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kirjadele vastamise aeg

13 Mär 2015, 11:14

Korteriühistu tegevust reguleerivad korteriühistuseadus ja mittetulundusühingute seadus. Viidatud seadustest ei tulene, kui kiiresti ja kas üldse peaks korteriühistu juhatus vastama korteriomaniku pöördumisele. Selles on siiski mõningad erisused. Korteriühistuseaduse § 14 kohaselt peab korteriühistu oma liikmetele, samuti korteriomandite suhtes piiratud asjaõigusi omavatele isikutele nende soovil väljastama Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tüüpvormile vastava tõendi, mis kajastab korteriühistu liikmete varalisi õigusi ja kohustusi korteriühistu suhtes. Seadusest tulenev on korteriühistu juhatus kohustus anda igale korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne majandustegevuse aastakava arutelu tutvumiseks selle projekt koos eelmise aasta aruande ja bilansiga. Tavalistele pöördumistele vastamiseks ei ole korteriühistu seaduses sätestatud ei kohustust ega tähtaegu. Korteriühistu juhatuse asjaajamiskorra ja korteriomanike kirjadele vastamise kohustuse võib ette näha korteriühistu põhikirjas. Mittetulundusühingute seaduse § 7 lg 1 p7 kohaselt tuleb mittetulundusühingute põhikirjas märkida liikmete õigused. Kuna korteriühistuseaduse § 1 lg 2 sätestab, et korteriühistuseaduses reguleerimata küsimustes rakendatakse korteriühistu suhtes mittetulundusühingute seaduse sätteid, siis tuleb korteriühistu põhikirja koostamisel ja vastuvõtmisel juhinduda viidatud sättest.
Korteriühistu ei ole avalikku haldust teostav asutus ega organisatsioon ja seega ei laiene korteriühistule ja korteriühistu juhatusele avaliku teabe seadus, haldusmenetluse seaduse ega ka asjaajamiskorra ühtsed alused.


Eesti Juristide Liit.

Postitusi: 2
Liitunud: 05 Juun 2021, 09:06

Re: Kirjadele vastamise aeg

05 Juun 2021, 09:36

Tere
Sooviksin teada kui kiirest peab, eraisik, vastama juristi poolt saadaetud kirjadele?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kirjadele vastamise aeg

07 Juun 2021, 12:03

Tere

Seadusandja ei ole eraisiku vastusele juristi kirjale tähtaega kehtestanud. Küll aga sisaldub tähtaeg sageli saadetud kirjas. Soovitan vastata mõistliku tähtaja jooksul, kui vastuse oodatav tähtaeg sisaldub kirjas ja Teil ei ole võimalik tähtaja jooksul vastata, soovitan kirja saatjale sellest teada anda. Nii võite sageli vältida mittevajalikku ja koormavat kohtumenetlust.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 05 Juun 2021, 09:06

Re: Kirjadele vastamise aeg

11 Juun 2021, 09:40

Tere
Aitäh vastuse eest.
Tekkis uus küsimus.
Kirjutasin vastuse e-kirjana, kuid vastaspoole jurist kirjutas, et nimetatud e-kiri ei võimalda ennekõike usaldusväärselt tuvastada selle koostajat ja soovib minu vastust digiallkirjaga. Kus juures esimese e-kirja saatis tema mulle.
Siit siis küsimus, kas e-kiri ei ole Eestis, ilma digiallkirjata, arvestatav vastamise viis?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kirjadele vastamise aeg

11 Juun 2021, 15:51

Tere

E-kiri on Eestis igati aktsepteeritav teadete edastamise viis. Siiski nõuavad mõned teated, sõltumata nende edastamisest postiteenust kasutades või e-posti teel, isiku tuvastamist võimaldavat vormistamist. Postiteenust kasutades võib selleks olla käsitsi isiku enda poolt dokumendi allkirjastamine, e-posti teel saab seda teha digitaalselt allkirjastades.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta