1. leht 1-st

Kinnine menetlus

Postitatud: 13 Veebr 2020, 13:40
Kas kinnises menetluses olevat infot võib ametiasutustele jagada . Keegi kuritarvitas kellegi andmeid ja sellest tuleb ametiasutusi teavitada .
Kellele ei tohiks kinnise menetluse andmeid üldse jagada .

Re: Kinnine menetlus

Postitatud: 20 Veebr 2020, 13:06
Tere

Kinnine menetlus tähendab, et kohus kuulutab protsessi või osa protsessist omal algatusel või menetlusosaliste taotlusel kinniseks, kui see on vajalik:

Riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamiseks, eelkõige riigisaladuse hoidmiseks või asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe kaitseks,
Menetlusosalise, tunnistaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks;
Menetlusosalise, tunnistaja või muu isiku eraelu kaitseks, kui huvi asja avaliku arutelu vastu ei ole eraelu kaitse huvist suurem;
Lapsendamissaladuse hoidmiseks;
Alaealise või vaimupuudega isiku huvides, eelkõige sellise isiku ülekuulamiseks;
Äri- või autorisaladuse hoidmiseks, kui avaliku aruteluga kahjustataks olulist kaitset väärivat huvi;
Seaduse alusel isiku eraelu või ärisaladuse hoidmiseks kohustatud isiku ülekuulamiseks, kui isikul on seaduse järgi õigus saladus menetluses avaldada;
Posti, telegraafi või telefoni teel või muul üldkasutataval viisil edastatud sõnumi saladuse kaitseks.
Kohus võib kuulutada menetluse või menetluse osa omal algatusel kinniseks ka muul juhul, kui selleta oleks ohustatud objektiivne õigusemõistmine või kui kinnises menetluses on oluliselt suurem võimalus veenda poolt lõpetama menetlus kompromissiga või neid muul viisil lepitada.

Menetluseandmete avaldamise lubatavus sõltub andmete sisust ja asjaolust, mille tarvis andmete avaldamist nõutakse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist