1. leht 1-st

Riigilõiv

Postitatud: 18 Dets 2019, 11:09
Tervisekahju hagilt ei tulnud riigilõivu maksta . Maakohtus kohtunik ei teinud hagejale etoimikus nähtavaks istungi protokolli . Samuti ei saatnud RiigiÕigusAbi advokaat hagejale istungi protokolli ega arutanud läbi istungil antud selgeid nõudeid hagi õnnestumiseks . Hageja istungil ei saanud viibida. Riik ja RiigiÕigusAbi advokaat kumbki ei saatnud hagejale ülitähtsat informatsiooni hagi õnnestumiseks . Hageja esitas 1 kuu aega enne lõpplahendi kuulutamist menetlusse põhistatud tõendid , kuid oli juba hilja. Kohtunik ei arvestanud hageja tõenditega . Kohtunik tegi otsuse. Hagi mitte rahuldada, välja mõista hagejalt kostja menetluskulud, edasi kaevata ei lubanud v.a kui menetlusnorme või materiaalõigusnorme on rikutud . Edukas hagi läks maakohtus ,põhja, riigi ja RiigiÕigusAbi advokaadi ,koostöös,. Kas apelatsioonikaebuselt tuleb tervisehagilt riigile riigilõivu maksta . Juhul kui on vaja teha ka kaebus riigikohtule, kas riigikohtule on vaja tervisekahju hagilt riigile kautsjoni maksta. Hageja on puudega isik , kelle sissetulek on 315 eurot.

Re: Riigilõiv

Postitatud: 30 Dets 2019, 21:57
Tere

Apellatsioonkaebuse esitamisel, samuti hagita asja lahendava määruse peale määruskaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu sama palju, kui tuleb tasuda hagi või muu avalduse esialgsel esitamisel maakohtule, arvestades kaebuse ulatust. Riigilõivuvabastust Teie kirjeldatud asjaoludel seadus ette ei näe. Ilmselt oli tegemist riigipoolse menetlusabi andmisega. Samuti võib taotleda menetlusabi järgmisse kohtuastmesse kaebust esitades. Siiski tuleb silmas pidada, et edasikaebe tähtaeg ei oleks möödunud. Riigikohtusse saab pöörduda vaid vandeadvokaadi vahendusel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist